เกษตรกรต้นแบบ
"บุญปัน ใจกว้าง: เกษตรกรผู้สู้ชีวิต..ผู้ก่อตั้งโรงสีชุมชน"
คุณบุญปัน ใจกว้าง  จ. ตาก ปี 2551

นายบุญปัน ใจกว้าง เกษตรกรสู้ชีวิต ได้รับตำแหน่งทางสังคมมากมาย ผู้ก่อตั้งโรงสีชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ประกอบกับเกษตรกรทำนา ทำสวนยางพารา ทำไร่ จึงคิดค้นการทำปุ๋ยหมัก บำรุงดิน เพิ่มผลผลิต สมุนไพรกำจัดแมลงและบำรุงต้นบำรุงใบ จนกลายมาเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำปุ๋ยหมัก และสมุนไพรไล่แมลงไว้ใช้เอง สามารถลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี และยังเพิ่มผลผลิต จากการทำนา เพราะข้าวที่เคยปลูกเก็บเกี่ยวได้มากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว แถมสูตรเด็ดที่ใช้อยู่สามารถใช้ได้กับ พืชสวน พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจ ได้เป็นอย่างดี

หลักคิดและการใช้ชีวิต

-

ความสามารถอันโดดเด่น

1. สูตรปุ๋ยหมัก บำรุงดิน ดอกสวย ผลดก
อุปกรณ์
-เศษพืชกากถั่วเหลือง 1,000 กิโลกรัม
-มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
-ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม
-สารเร่ง พด.1 1 กิโลกรัม
-น้ำ 20 ลิตร
วิธีทำ
-นำสารเร่ง พด.1 ละลายน้ำ ใส่ปุ๋ยยูเรีย มูลสัตว์ กากถั่วเหลือง ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน 10 วัน
-รดน้ำพร้อมกลับกองปุ๋ย และหมักไว้ให้ครบ 15 วัน สามารถนำไปใช้ได้
วิธีการใช้
-หว่านปุ๋ย 200 กิโลกรัม/ 1 ไร่ 2 เดือนหว่านครั้ง

2.สมุนไพรกำจัดแมลง บำรุงต้น บำรุงใบ
อุปกรณ์
-น้ำส้มสายชู 3 กิโลกรัม
-น้ำ 1/2 กิโลกรัม
-จุลินทรีย์ 1 ลิตร
-กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
-มะนาว 3 กิโลกรัม
-มะขาม 3 กิโลกรัม
-ส้มโอ 3 กิโลกรัม
วิธีทำ
-นำมะนาว มะขาม ส้มโอที่เตรียมไว้มาสับให้พอหยาบ
-เติมน้ำส้มสายชู จุลินทรีย์ กากน้ำตาล น้ำ ลงไปผสมให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน
วิธีการใช้
-นำน้ำสมุนไพรกำจัดแมลงครึ่งลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน

3.สูตรกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย
อุปกรณ์
-ยาสูบ 1/2 กิโลกรัม
-กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
-ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม
-จุลินทรีย์ 1 ลิตร
-สาบเสือ 1 กิโลกรัม
-น้ำ 1 ลิตร
วิธีทำ
-นำยาสูบ ตะไคร้หอม สาบเสือ มาสับ เติมกากน้ำตาล จุลินทรีย์ และน้ำเปล่า
-จากนั้นหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน ก็นำไปใช้ได้
วิธีการใช้
-ใช้น้ำหมักครึ่งลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน และควรฉีดช่วงเย็นจะได้ผลดีที่สุดค่ะ

เกียรติประวัติและผลงาน

รางวัลดีเด่น
- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- เกษตรกรดีเด่น ด้านแนะนำการทำปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกร จ.ตาก

บุญปัน ใจกว้าง
ข้อมูลการติดต่อ

218 ม.2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด