เกษตรกรต้นแบบ
"ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ สาวแกร่งรุ่นใหม่หัวใจเกษตร"
คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์  จ. เชียงราย ปี 2559
จากความรักในการเกษตร..พัฒนามาเป็นความตั้งใจ.อาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจและจิตวิญญาณ

คุณสิริวิมล กับพื้นที่การเกษตร

การทำ Contacting farming กับชาวบ้านในการส่งเสริมให้ปลูกอินทรีย์และรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนาผลผลิต ทำการรับรองแปลงมาตรฐานอินทรีย์และจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจทำอินทรีย์ในบริเวณที่ได้รับมาตรฐาน รวมกลุ่มกับชาวบ้านที่สนใจการทำอินทรีย์และตั้งกลุ่ม เพื่อทำการรับรองแบบกลุ่ม,การออกแบบวางแผนการปลูกเพื่อผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์และสร้างโมเดลตัวอย่างให้กับชาวบ้านที่สนใจ,พัฒนาสินค้าด้านเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ภาพรวมของไร่ คือ เป็นไร่เกษตรอินทรีย์ที่มีความผสมผสานทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช ผสมผสานและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใหญ่ และปลูกต้นไม้ยืนต้น ท้องถิ่นได้นำเอานวัตกรรมพลังงานทางเลือกมาใช้ในการเกษตร การจัดสรรพื้นที่และแปลงปลูกให้เป็นระบบที่จัดการและดูแลได้ง่ายมีแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติหลายจุด ดินเป็นดินร่วมซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่โดยรอบอยู่ไกลจากชุมชน พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์

สินค้าเป็นสินค้าคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพโดยการเติมไนโตรเจนและใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาและยืดอายุของสินค้า
- ปลูกพืชผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดียว
- ปลูกหญ้าและตะไคร้ที่ไหล่เขาเพื่อกันดินสไลด์ในหน้าฝน
- พยายามปลูกตามฤดูกาลและปลูกพืชล่อแมลงสำหรับพืชมักมีแมลงรบกวน

คุณสิริวิมลกับบรรยากาศสบายๆ

ความสามารถอันโดดเด่น

เราได้ทีการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนำกลับมาใช้ภายในไร่ ในเรื่องการผลิตและแปรรูป เราได้มีการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนในด้านการแปรรูป เราได้นำสินค้าของเราไปปรึกษานักวิจัยในสถาบันต่างๆเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ว่าสิ่งที่เราทำมานั้นผลที่ออกมาได้คุณภาพพร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคหรือไม่ หรือแม้กระทั้งในด้านการปลูกเราก็ได้ยื่นคำขอตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมาตาฐานอื่นๆ ในด้านเกษตรเพื่อให้ผู้บริโภคได้เชื่อมั่นในสินค้าของเรา
....ที่ดินมนการทำการเกษตร เราได้ใช้พื้นที่ปลูกแบบผสมผสาน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและดิน ดูแลพื้นดินให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ...มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ในการทำการเกษตรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การเก็บเกี่ยวรวมไปถึงการบรรจุและการดูแลพื้นฟูพื้นที่และแปลงปลูก

....ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรสินค้าเกษตรภายใต้ชื่อ “ไร่รื่นรมย์” เช่น ดาวเรืองอบแห้ง เก๊กฮวย ตะไคร้ อัญชัน และข้าวบรรจุขวดภายใต้ชื่อ “ข้าวปันรัก” พร้อมข้อความการให้กำลังใจ โดยเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำข้าวมาบรรจุใส่ขวดและเติมไนโตรเจนเพื่อเก็บรักษาและยืดอายุได้นานขึ้น มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า เข้าถึงสินค้าและบริการง่ายขึ้น

เจ้าของไร่กับผลิตภัณฑ์ในฟาร์าม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับรางวัล Organic Thailand
-เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเชี่ยวขาญด้านเกษตรอิรทรีย์ จาก เกษตรอำเภอเทิง จ.เชียงราย
-ได้รับคัดเลือจากจังหวัดเชียงราย 1 ใน 10 เป็นชาวนาผู้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
-เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำเกษตรอิรทรีย์และให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ จากโครงการ Smart Farmer

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของไร่รื่นรมย์

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่.159/17 หมู่ที่.20
ตำบล.เวียงชัย อำเภอ.เมือง จังหวัด.เชียงราย รหัสไปรษณีย์.57160
อีเมล์ : rairuenrom.chiangrai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rairuenrom.com
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ : www.facebook/rairuenrom/

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด