เกษตรกรต้นแบบ
"ภูมิปณต มะวาฬ “ไรซ์เบิร์ด ออร์แกนิคฟาร์ม” จ.สุโขทัย"
คุณภูมิปณต มะวาฬ  จ. สุโขทัย ปี 2566
วิถีนกน้อยสร้างรังพอเพียง ส่งต่อมรดกความยั่งยืนทางอาหาร

หนุ่มกราฟิกดีไซน์ผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว กลับมาพลิกฟื้นผืนดินเกษตรเคมีของพ่อแม่ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ด้วยความมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน จากระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาและส่งมอบให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ไรซ์เบิร์ด ออร์แกนิคฟาร์ม สวนออร์แกนิคแบบผสมผสาน ที่เชื่อว่าความมั่นคงทางอาหาร เกิดจากระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมที่ดี เราจึงเป็นผู้สร้างผลผลิตด้วยระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ อย่างเคารพ
จริงใจ และภูมิใจในสิ่งที่เรามี สำคัญเป็นหนึ่ง คือความปลอดภัยไร้สารเคมีทุกรูปแบบ ก่อเกิดผลผลิตรสดั้งเดิมอย่างที่บ้านเรากิน เติบโตจากสวนผสมจากพ่อสู่ลูกหลาน เป็นมรดกความยั่งยืนทางอาหาร

ข้อมูลการติดต่อ

FB : ไรซ์เบิร์ด ออร์แกนิคฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด