เกษตรกรต้นแบบ
"นงนุช เสลาหอม "สวนหลังบ้าน" จ.ราชบุรี"
คุณนงนุช เสลาหอม  จ. ราชบุรี ปี 2566
"เกษตรกร" อาชีพที่ทรงคุณค่า มั่นคง มีความสุข

เริ่มต้นทำเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมให้คนในชุมชนทำตาม ด้วยแนวคิด "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เลี้ยงทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เลี้ยง หากเหลือส่งขาย" สวนเกษตรแห่งนี้จึงเติบโตและพัฒนาจนกลายเป็น "สวนหลังบ้าน" ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตร กับทีมงานที่เป็นคนในชุมชน

สวนหลังบ้านไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรภายในจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้โดยยกระดับสินค้าพื้นเมือง ช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาด สู่การแปรรูปสินค้าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ภายใต้แบรนด์ “สวนหลังบ้าน” ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

FB : สวนหลังบ้าน

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด