เกษตรกรต้นแบบ
"วิชัย กำเนิดมงคล “Coffee De Hmong กาแฟเดอม้ง” จ.น่าน"
คุณวิชัย กำเนิดมงคล  จ. น่าน ปี 2566
“กาแฟปลูกใต้ร่มเงา แบบเกษตรอินทรีย์ กาแฟรักษาป่า เพื่อคนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืน”

“พัฒนากาแฟไทยคู่กับการรักษาผืนป่า โดยให้ตลาดนำการผลิต ใช้นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็นวิสัยทัศน์ที่คุณวิชัย หรือ “พี่กล้วย” ตั้งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาแบรนด์ของตัวเองอย่าง “Coffee De Hmong กาแฟเดอม้ง”

เป้าหมายหลักในการทำแบรนด์ของพี่กล้วยนั้นต้องการสื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นชาติพันธุ์ม้ง และการทำเกษตรประณีต เกษตรแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟและพัฒนาคุณภาพของกาแฟโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ขยายช่องทางการตลาดโดยใช้สื่อ Socia โดยเน้นคุณภาพเน้นความประณีตสร้างความศรัทธาให้กับแบรนด์ และที่สำคัญเกษตรที่เราทำต้องตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของคนทำ ช่วยฟื้นฟูผืนป่า ดูและสุขภาพคนต้นน้ำอย่างเกษตรกร คนกลางน้ำอย่างผู้แปรรูปและจำหน่าย และสุดท้าย คนปลายน้ำอย่างผู้บริโภค

ข้อมูลการติดต่อ

FB : Coffee De Hmong กาแฟเดอม้ง

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด