เกษตรกรต้นแบบ
"นิรันดร์ สมพงษ์ “โอ๋-ดาว ออร์แกนิคฟาร์ม” จ.นครราชสีมา"
คุณนิรันดร์ สมพงษ์  จ. นครราชสีมา ปี 2566
“เกษตรอินทรีย์กินสุขภาพดี ขายก็ได้บุญ เกษตรกรมีรายได้ ไม่เป็นหนี้ มีความรู้ ก้าวทันโลกและเทคโนโลยี”

“เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” เป็นคำที่ติดในใจนิรันดร์มาตั้งแต่สมัยเรียน และเมื่อเวลาผ่านไปเรียนจบ และได้ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา ก็ได้พบว่างานที่ทำนั้นไม่ยั่งยืน เพราะไม่ใช่กิจการของตัวเอง จึงลาออกและหันมาทำเกษตรแนวใหม่ และสามารถรวบรวมเกษตรกรได้กว่า 220 คน ได้เดินหน้าทำเกษตรอินทรีย์ตามที่ตัวเองเคยตั้งใจไว้

หลังจากรวบรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ก็ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร และได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม ในที่สุดก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีลดต้นทุนทางการเกษตรใช้เอง ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Smartfarm IOT ต้นทุนต่ำ และได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศหลายรางวัล ในการลดต้นทุนทางน้ำแบบกลุ่ม ด้วย “ระบบน้ำร่ำรวยเชื่อมใจ” ที่สามารถลดต้นทุนทางน้ำไปได้ถึง 500% เป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในการสร้างความยั่งยืน ลดต้นทุน ลดเวลา ลดแรงงาน เพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลการติดต่อ

โอ๋ดาว ออร์แกนิคฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด