เกษตรกรต้นแบบ
"อมลวรรณ ปริดตา “อิมม์ฟาร์ม” จังหวัดลำพูน"
คุณอมลวรรณ ปริดตา  จ. ลำพูน ปี 2565
“เป้าหมายของการเลี้ยงโคนม คือ ต้องการขายนมที่อร่อย มีคุณภาพสูง”

“อิมม์ฟาร์ม” เริ่มต้นจากความชอบดื่มนม และต้องการขายนมที่อร่อย มีคุณภาพสูง ลองผิดลองถูกจนได้นมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในฟาร์ม เช่น เครื่องผสมอาหาร TMR ทำให้โคนมได้รับสารอาหารที่เพียงพอ คุณภาพน้ำนมดี มีกล้องจับสัด ช่วยจับการเป็นสัดของโค และลดอัตราการท้องว่างของโค เป็นต้น

เมื่อผลิตนมได้มาตรฐานแล้วก็เริ่มต้นแปรรูปจากการทำพาสเจอไรซ์ ทำนมรสชาติต่างๆ ออกขาย จนมาเจอวิกฤติ Covid-19 สหกรณ์ที่รับซื้อนมจากฟาร์มลดการซื้อน้ำนมลง จึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสขายนมคอร์ส From farm to table หรือผูกปิ่นโตนม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป เป็นกรีกโยเกิร์ต และปัจจุบันยังมีไอศกรีมเจลาโต้อีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์นมแปรรูปจากอิมม์ฟาร์ม เน้นที่ความเป็นธรรมชาติ และแหล่งวัตถุดิบ​ที่เรานำมาใช้ล้วนมีความโดดเด่น และพิถีพิถันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากนมโดยแท้จริง

ข้อมูลการติดต่อ

FB : Imm Farm

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด