เกษตรกรต้นแบบ
"ธวัชชัย สุริยะธรรม “สยามทรัส (Siam Trust)” จังหวัดเลย"
คุณธวัชชัย สุริยะธรรม  จ. เลย ปี 2565
“ต้องการยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร”

ด้วยความที่เป็นลูกหลานเกษตรกร คลุกคลีกับการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบโตขึ้นจึงเลือกศึกษาต่อด้านการเกษตร และได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังจบการศึกษา ในระหว่างทำงานได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ จึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะกลับมาทำอาชีพเกษตร และตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อเป็นเกษตรกรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

เมื่อกลับมาทำการเกษตร จึงตัดสินใจที่จะแปรรูปกล้วยน้ำว้า เพราะในจังหวัดเลยมีกล้วยน้ำว้าอยู่เป็นจำนวนมากและเกษตรกรเจอปัญหาราคาตกต่ำ แต่ตลาดกล้วยตากกลับเติบโตขึ้นทุกปีจึงรวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วย และรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดมากกว่า 50% โดยนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยตากรสชาติต่างๆ ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยการสร้างพาราโบลาโดม และนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน และนำระบบ Data เข้ามาใช้ดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน

ข้อมูลการติดต่อ

FB : สยามทรัส กล้วยตาก SO SO Banana

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด