เกษตรกรต้นแบบ
"ประเสริฐ ไกนอก “โกโก้นางั่ว” จังหวัดเพชรบูรณ์"
คุณประเสริฐ ไกนอก  จ. เพชรบูรณ์ ปี 2565
“มองหาสิ่งที่ขาด มากกว่าสิ่งที่จะสร้าง”

4 ปีที่แล้ว จากจุดเริ่มต้นของคนหนุ่มผู้อยากกลับบ้านในวันที่มีครอบครัว จึงมาลองจับงานด้านการเกษตรที่เหมาะกับตัวเอง ลองผิดลองถูก มองหาธุรกิจทุกอย่างที่จะทำและอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้ โดยเริ่มปลูกพืชหลายๆ อย่างจนสุดท้ายได้มาปลูกโกโก้ เพราะสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

จากแนวคิดที่ไม่อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำเกษตร ต้องเจอสภาวะเหมือนอดีต ไม่หลุดพ้นจากวงจรหนี้สินที่ผูกพันไปเรื่อยๆ จากการปลูกพืชเลื่อนลอย จึงนำไปสู่แนวคิดการสร้างระบบนิเวศ ให้ทั้งคนและต้นไม้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเอง ทำการเกษตรที่ลดต้นทุนในการผลิตและยั่งยืน จึงเกิดการรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด ก่อตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว” ปลูกและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มาทำเป็น “คราฟท์ช็อกโกแล็ต ออริจิ้น เพชรบูรณ์"


ใช้นวัตกรรมทางความคิด ปรับ Mind set เพื่อนำมาสร้างระบบนิเวศ และนำเทคโนโลยีมาใช้ทำการตลาด เช่น การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย มีกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพมากมายเป็นที่ยอมรับในวงการโกโก้


จากประสบการณ์การทำงานตลอด 4 ปี “กลุ่มโกโก้นางั่ว” ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ในการแปรรูปจากผลโกโก้สด มาทำเป็นช็อกโกแล็ต มีทั้งการทำ workshop และ ช่องทางการให้ความรู้ผ่าน youtube ในชื่อช่อง “Cacao Hub” อีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

FB : กลุ่มโกโก้นางั่ว

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด