เกษตรกรต้นแบบ
"นที โดดสูงเนิน “อำพันฟาร์ม” จังหวัดนครราชสีมา"
คุณนที โดดสูงเนิน  จ. นครราชสีมา ปี 2565
“ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายตลาด”

ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยคิดอยากกลับมาทำอาชีพเลี้ยงโคนม เพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กรู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหน แต่พอวันที่พ่อแม่ทำงานไม่ไหว เขาก็ถามว่าเราอยากกลับมาสานต่ออาชีพนี้ไหม ด้วยความตั้งใจแต่เด็กว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะกว่าพ่อแม่ เพราะในอดีตก่อนที่จะมาเลี้ยงโคนมที่บ้านค่อนข้างยากจน แต่ก็ยังไม่เจออาชีพที่รายได้มากกว่าที่พ่อกับแม่ทำอยู่ หลังจากเรียนจบจึงตัดสินใจกลับมาสานต่ออาชีพเลี้ยงโคนมจากครอบครัวและต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ตามที่ตั้งใจ

เราพัฒนาฟาร์มให้ทันสมัยเป็น Smart Farm นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยให้การเกษตรง่ายขึ้นสะดวกขึ้น และลดต้นทุนตลอดจนช่วยเพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่หลายอย่าง เช่น เครื่องผสมอาหาร TMR การจัดการฟาร์มโดยใช้ Big Data นำระบบ Internet of Things (IOT) มาใช้ในฟาร์ม รวมถึงการจัดการของเสียในฟาร์มให้เป็น Zero wasted และนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นน้ำนมดิบ นมสดพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต ชีส สบู่นมสด และโลชั่นนมสดอีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

FB : Ammilk by อำพันฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด