เกษตรกรต้นแบบ
"ธนาสิทธิ์ สอนสุภา “สวนลุงไข่ เกษตรอินทรีย์” จังหวัดชุมพร"
คุณธนาสิทธิ์ สอนสุภา  จ. ชุมพร ปี 2565
“คิดดี​ ทำดี​ ทำให้ดี​ ที่สุด​ ทุกๆวัน”

จากการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สู่การกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อจากคุณพ่อที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตามาตั้งแต่ปี 2502 เพื่อให้กาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพรมีคุณภาพดี อยู่คู่กับคำขวัญของจังหวัด ที่ว่า “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ และหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” เมื่อผลผลิตมีคุณภาพ ก็จะสามารถกำหนดราคาเองได้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

“กาแฟลุงไข่” กาแฟสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชุมพร ที่จะเลือกเก็บกาแฟที่สุก แดงฉ่ำเท่านั้น โดยจะเก็บในช่วงเวลาเช้า มาผ่านกระบวนการลอยน้ำและล้างทำความสะอาด โดยใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นล้างผลกาแฟ รวมถึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง เครื่องสีกาแฟสด เครื่องล้างขัดเมือก เครื่องสีกะลา ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และนำความรู้ที่ได้มาแบ่งปันคนในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีความสุข และยั่งยืนต่อไป

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด