เกษตรกรต้นแบบ
"ประกิต..ชีวิต"ฅ.ติดหม้อ"จากทำลายเป็นอนุรักษ์"
คุณประกิต โพธิ์ศรี  จ. ระยอง ปี 2559
.ในชีวิตคนเราใช่ว่าจะประสบความสำเร็จจากอาชีพที่เราทำทุกคน การค้นหาสิ่งที่เรารัก ตัวตนของเราคือสิ่งเริ่มต้น..คนที่สำเร็จในการประกอบอาชีพคือคนที่ได้ทำในอาชีพที่เรารัก

คุณประกิต โพธิ์ศรี

เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ไทยให้อยู่กับประเทศไทยไปตลอดกาลและเรามุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและภูมิใจในอาชีพเกษตร อาชีพที่มั่นคงที่สุดและเหมาะกับสังคมไทยในอนาคตมากที่สุด..ความสุขและความพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จุดหลักๆของเรา คือ อนุรักษ์สายพันธุ์ไทยแท้โดยการขยายพันธุ์แจกให้กับเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจซึ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงของไทยนั้นก่อนหน้านี้เป็นพืชใกล้สูญพันธุ์เพราะกลุ่มคนได้นำมาเพาะเลี้ยงทำให้เป็นไม้ประดับเกิดความสวยงามและมีการเก็บออกจากป่ามาขายจนเกือบหมดทางเราจึงคิดวิธีการอนุรักษ์เชิงรุกโดยนำเมล็ดมาเพาะ แจกและจำหน่ายในราคาถูกกว่าของที่เก็บมาจากป่าจนทำให้มีคนเก็บออกจากป่ามาขายน้อยลง

จากที่เคยเป็นคนชอบเลี้ยงและเพาะปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงหาซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าจากแหล่งที่ขายของป่าเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้คนเข้าไปโขมยเก็บของในป่ามาขายเรื่อยๆเลยหวนคิดวิธีการที่จะช่วยให้สายพันธุ์ไม่สูญหายไปจากป่าของเมืองไทยเลยเริ่มที่จะเพาะพันธุ์ขายและขายในราคาที่ถูกกว่าคนที่เก็บของป่ามาขายเพื่อเปลี่ยนใจผู้นิยมชมชอบในหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้หันมาเพาะและสะสมพันธุ์ที่ไม่ธรรมลายธรรมชาติ

คุณประกิต กับแปลงขยายพันธุ์

ความสามารถอันโดดเด่น

สิ่งที่เป็นความโดดเด่นและความชำนาญคือสามารถเพาะและขยายพันธุ์ต้นหม้อขาวหม้อแกงลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพาะพันธุ์ที่แปลกใหม่ที่สวยงามให้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆจนบางสายพันธุ์เป็นที่แปลกตาและต้องการของคนทั้งโลกจนทำให้สายพันธุ์นั้นมีรายแพงและเป็นที่นิยม

สามารถทำการต่อยอดจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนำมาทำให้เกิดประโยชน์เกิดการต่อยอดโดยนำกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายประเภทเพื่อเก็บไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะที่สวนนั้นนอกจากจะทำเป็นที่เพาะขายพันธุ์ยังเป็นเป็ดนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชม

สวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ปี 2552 สวนสัตว์เขาเขียว
-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ปี 2552 งานพฤษศาสตร์ครั้งที่8
-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ปี 2553 งานพฤษศาสตร์ตะวันออกครั้งที่4
-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี2553 งานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้องค์ราชินี
-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่พฤษศาสตร์ดตะวันออกครั้งที่4
-รางวัลชนะเลิศกดารปกระกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่พฤษศาสตร์ดตะวันออกครั้งที่5
-ประธานกลำุ่มวิสาหกิจชุมชนระยองสมายแพลนท์
-รองประธานชมรมพืชกินแมลงแห่งประเทศไทย
-สมาชิก young smart farmer rayong

หลากหลายรูปแบบของหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ : 64/10 ตำบล.นาตาขวัญ อำเภอ.เมือง จังหวัด.ระยอง 21000
อีเมล์ : prakipo@gmail.com
เฟซบุ๊ค : changon smile plants
แฟนเพจ : Rayongsmile plants

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด