เกษตรกรต้นแบบ
"อิสมาแอล ลาเต๊ะ “สวนนูริส ฟาร์ม ลาใหม่” จังหวัดยะลา"
คุณอิสมาแอล ลาเต๊ะ  จ. ยะลา ปี 2564
"สุขที่ได้ส่งต่อผลผลิตปลอดภัย และพาชุมชนยั่งยืนไปด้วยกัน"

จากความกล้า กล้าที่จะเปลี่ยนจากอาชีพครูอัตราจ้าง สู่เส้นทางเกษตรกร โดยขณะที่เป็นครู ได้ใช้เวลาว่างที่มีปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่หามาได้จากน้าพักน้าแรง ให้เป็นพื้นที่เกษตร จากเดิมปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว และเริ่มเห็นว่าการทาพืชเชิงเดี่ยวนั้นไม่ยั่งยืน จึงปรับจากสวนยาง มาปลูกพืชที่หลากหลาย ใช้หลักการที่ว่า "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" และปรับพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวสู่วิถีอินทรีย์ ปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความปลอดภัยได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุข มีรายได้ยั่งยืน และสุขทีได้เดินตามพ่อหลวง บิดาแห่งการเกษตรของไทย

"ผักยกแคร่ วิถีอินทรีย์” ปลูกด้วยใจ ส่งต่อสิ่งดี ๆ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนกิน สวนนูริสฟาร์ม ลาใหม่ มีผลผลิตที่ส่งต่อให้กับผู้บริโภคที่หลากหลาย จากการทาเกษตรผสมผสาน แต่ผลผลิตหลักที่เป็นที่ยอมรับและส่งต่อด้วยความตั้งใจ ในทุกขบวนการปลูก คือ "ผักยกแคร่" หลากหลายชนิด ที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดทั่วไป และตลาดโรงพยาบาลในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : Nuris Farm Lamai

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด