เกษตรกรต้นแบบ
"รัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ “ไร่ดีต่อใจ” จ.สระแก้ว"
คุณรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ  จ. สระแก้ว ปี 2564
“การมีรายได้หลายทาง เปรียบเสมือน การมีหลอดไฟหลายดวง หากดวงนึงดับไป ก็ยังมีอีกหลายดวง”

จากลูกเกษตรกรสู่เมืองใหญ่ที่ประสบความสาเร็จด้านการงาน หวนคืนสู่บ้านเกิด ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการตลาด คอนเนคชั่นหลากหลายจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เติมเต็มสิ่งที่ขาดในชุมชนบ้านเกิด สร้างแรงบันดาลใจให้ทายาทเกษตรตกลายเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากแนวคิดจะผลิตอาหารปลอดภัยให้คนในครอบครัวบริโภค และต่อมาได้จัดตั้ง “ไร่ดีต่อใจฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

“ผลผลิตอินทรีย์ สร้างชีวิตยั่งยืน” ข้าวกล้องปลอดสาร สมุนไพร มะม่วงแก้วขมิ้น กระท้อน และเมื่อมีผลผลิตในปริมาณมาก จึงต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรเข้าช่วย อย่างการบรรจุข้าวด้วยระบบสูญญากาศทั้งข้าวกล้องทับทิมชุมแพ ข้าวกล้องหอมใบเตย ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูปผลไม้ในไร่ พร้อมเสริมรายได้จากการเปิดพื้นที่ฟาร์มให้กลายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ผู้บริโภคได้เข้าชมแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและดื่มด่าไปกับธรรมชาติ สวน นา ป่า เขา

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : ไร่ดีต่อใจ

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด