เกษตรกรต้นแบบ
"ภิญญา ศรีสาหร่าย “ฟาร์มฝันแม่” จังหวัดราชบุรี"
คุณภิญญา ศรีสาหร่าย  จ. ราชบุรี ปี 2564
“ขับเคลื่อนความฝันของแม่...ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสุขของครอบครัว”

จากอาชีพวิศวกร ที่บ้างครั้งก็แทบจะได้กลับบ้าน หรือพูดคุยกับพ่อแม่เลยตลอดระยะเวลา 15 ปี จนวันนึงได้มีเหตุที่ทาให้กลับบ้าน และได้เห็นแม่ของตนกาลังท่องกลอนที่คุณแม่แต่งเองให้แก่นักศึกษาที่กาลังอบรมอยู่ ทาให้ตนฉุกคิดและตั้งปณิธานในใจว่า สักวันตนจะกลับมาสืบทอดเจตนารมณ์ที่คุณแม่ต้องการให้ได้ แต่ไม่นานหลังจากที่คุณพ่อ และคุณแม่เริ่มเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยใช้สารเคมี มาเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ 2 ปี คุณพ่อที่เป็นที่รัก และคู่ทุกข์ยากของคุณแม่ก็ได้เสียชีวิตลง ทาให้ตั้งแต่วันนั้มา ตนจึงทิ้งทุกอย่างและกลับมาอยู่กับคุณแม่และครอบครัว และใช้ทุกเวลาของชีวิตที่มีอยู่กับคนที่รัก

“ผักคุณภาพดี มาตรฐานอินทรีย์” ผักและผลไม้หมุนเวียนกว่า 98 ชนิด ที่ปลูกแบบอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM สร้างระบบนิเวศภายในสวนให้มีการจัดการกันเองระหว่างแมลงกับศัตรูพืช โดยการปลูกป่าและต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองตลอดทั้งปี ทาให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นมิตรต่อสุขภาพอย่างแน่นอน รวมถึงยังลดต้นทุนการผลิตด้้วยการผลิตปุ๋ยหมักเองด้วยวิธีการหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิศกรรมแม่โจ้

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด