เกษตรกรต้นแบบ
"ภัทรฤทัย พรมนิล “นพรัตน์ฟาร์ม” จังหวัดนครพนม"
คุณภัทรฤทัย พรมนิล  จ. นครพนม ปี 2564
“การทาเกษตรอินทรีย์คือการทาธรรมชาติบาบัด สู่ความยั่งยืน”

จาก creative รายการโทรทัศน์สู่เกษตรกรสาวกลับมาทาสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ตามความฝันของพ่อ โดยการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ธรรมชาติบาบัดในการรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเอง และยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้องๆและชุมชน หวนคืนสู่บ้านเกิดกลับมาพัฒนาชุมชนที่ตัวเองอยู่อีกด้วย

“มะม่วงหาวมะนาวโห่กู้ชีพ” ทาสิ่งที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน โดยการนาเอา มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลไม้ไทยที่มีวิตามินและเเร่ธาตุ นามาแปรรูปเป็น น้า, แช่อิ่ม, เชื่อม, แช่อิ่ม, แคปซูล, ผงเพื่อชงดื่ม นอกจากนั้นยังเปิดฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์เรียนการเรียนรู้ให้กับคนอื่นอีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : นพรัตน์ ฟาร์ม มะม่วงหาวมะนาวโห่

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด