เกษตรกรต้นแบบ
"พิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ “Garden Three” จังหวัดหนองคาย"
คุณพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์  จ. หนองคาย ปี 2564
“อยากทาในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ นั่นคือ เวลา สุขภาพและความสุข”

ด้วยความที่ต้องการความยั่งยืนในชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และต้องการหาความสุขที่ได้จากการมีสุขภาพที่ดี และต้องการเวลาอยู่กับครอบครัว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ และอยากเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนว่าอาชีพเกษตรนั้นสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเราได้

“พืชผักหลากหลาย ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า” จากการที่ใส่ใจและให้ความสาคัญในเรื่องของสุขภาพ จึงเลือกที่จะทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อปลูกเอง กินเอง เหลือแล้วค่อยแจกจ่ายให้กับคนรอบข้าง ผักสลัด, มะนาว, แหนแดง, ผลไม้ นาไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า กระเจี๊ยบตากแห้ง, กล้วยน้าว้าตากแห้ง, เมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆที่ปลอดสารเคมีและดีต่อสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : Garden Three

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด