เกษตรกรต้นแบบ
"ธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ “สวนบ้านแม่” จังหวัดพังงา"
คุณธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์  จ. พังงา ปี 2564
“ความสุข จะยั่งยืนได้ดี หากเป็นความสุขที่ เรามีร่วมกัน”

การกลับมาอยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดพังงา ทาให้ตนนั้นได้ตั้งคาถามกับรายได้ที่ได้รับมาจากการขาย “มังคุด” ที่ได้มาน้อยนิด ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ลงแรงดูแลมาตลอดทั้งปี รายได้ของคนปลูก กับคนกลางที่ไม่เป็นธรรมและไร้ซึ่งความสมเหตุสมผล และการขนส่งจากหลายคนกลางที่ทาให้คุณภาพของผลผลิตที่เมื่อถึงปลายทางก็มีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร ตนจึงอยากลองแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อช่วยยกระดับคุณค่าของอาชีพเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าที่เป็น ด้วยภูมิปัญญาเก่า ผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

“มังคุดออแกนิค Best of PHANG-NGA” ด้วยเทรนด์การขายสมัยใหม่ที่เน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ ทาให้ผลผลิตที่ได้จะถูกนาไปขายผ่านช่องทางออนไลน์ 100% ไม่ว่าจะเป็น มังคุด สะตอฝัก และต่อยอดไปอีกขั้นด้วยการแปรรูปไปเป็น ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ามังคุดสกัดเย็น มังคุดกวน มะม่วงเบาแช่อิ่ม เป็นต้น และด้วยความรู้ด้านการออกแบบที่รับมาสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดการต่อยอดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ภายในสวน ผ่านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นลายจักรสาน สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างดี

ข้อมูลการติดต่อ

Facebook : สวนบ้านแม่

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด