เกษตรกรต้นแบบ
"ศรัณยา..ชีวิตเกษตรกรที่พอเพียงแห่งขุนเขาเชียงดาว"
คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล  จ. เชียงใหม่ ปี 2559
เกษตรคือชิวิตและจิตวิญาณ..เราเป็นเกษตรกรทั้งร่างกายชีวิตและจิตวิญญาณของเรา..เกษตรที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล

อาชีพเกษตรกร คือ อาชีพที่เรารักแดละภาคภูมิใจ หลังจากเริ่มลงมือทำการเกษตร สิ่งที่ตั้งใจและเป้าหมายที่วางไว้ เราเป็นเกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่ดีเพื่อทดแทนคุณแผ่านดิน เราไม่เพียงแต่ทำอยู่ทำกินบนพื้นแผ่นดินของเราเพียงลำพัง เราค้นพบว่า ชุมชนกำลังอ้่อนแอ คนแก่กำลังถูกทอดทิ้ง เด็กๆไม่ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรและป่าไม้ เราจึงตั้งเป้าที่จพสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านหารให้กับชุมชน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

บริบทพื้นที่ฤดูกาลที่ชัดเจนทำให้เราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายแตกต่างและคุณภาพดี..สภาพภูมิประเทศสวยงามอยู่เชิงดอยหลวงเชียงดาวอากาศเย็นสบายทำให้สามารถต่อยอดการท่องเที่ยวได้..มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองจากตาน้ำผุดทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี..พื้นที่อยู่ต้นน้ำสามารถปลูกพืชอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพไม่เสียเวลาจัดการเรื่องน้ำ

การรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนทำให้ชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง มีการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกหัดให้เด็กในชุมชนกลับมาสนใจธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ การรวมตัวกันทำการเกษตรทำให้ทางกลุ่มมีสินค้าที่สามารถจะส่งให้ลูกค้าตลอดทั้งปีโดยที่สินค้าไม่ขาดตลาดทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้า

แปลงนาอินทรีย์ที่ร่วมกันลงแรง

ความสามารถอันโดดเด่น

ด้วยบริบทของพื้นที่ทำการเกษตร ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเ ทำให้ฤดูกาลชัดเจน ร้อน ฝน หนาว ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย และท่ามกลางผืนป่าเชียงดาว เป็นพื้นที่อยู่ต้นน้ำแม่ปิง ทำให้ได้เปรียบในการวางแผนปลูกพืชในระบบอินทรีย์ รวมถึงเรามีตาน้ำอยู่ในพื้นที่ ทำให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี รสชาติผลผลิตแตกต่าง อร่อย เป็นเอกลักษณ์ เช่น ปลูกข้าวหอมนิล จะสีนำสนิท หอม นุ่ม อร่อย ทำให้สามารถขายได้ราคาสูง สตรอว์เบอร์รี่อินทรีย์ หอม หวาน อร่อย เป็นต้น

-มีการทำนาข้าวอินทรีย์ที่หลากหลายสายพันธุ์เช่น ข้าวหอมมะลิ,ข้าวหอมนิล,ข้าวไรซ์เบอรรี่ รวมถึงการแปรรูปข้าวเพื่อส่งขายเอง
-มีการทำแปลงผักอินทรีย์หลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า เช่น ผักสลัด ผัดสดกินใบ ผักเมืองหนาว
-ปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์เพื่อรองรับนักท้องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมในหน้าหนาว
-เป็นแหล่งท่องเเที่ยวเชิงเกษตรพักผ่อนหย่อนใจ

รวบรวมข้าวไว้แปรรูป

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานปลัดกรวงเกษตรฯ
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำนาอินทรีย์แบบยั่งยืน โดยมูลนิธิข้าวขวัญ
-ผ่านการอบรมหลักสูตร ปราชญ์ชาวบ้านไทย ใจรักษ์แผ่นดิน โดย กอ.รมน.
-ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการปฏิบัติการที่ดีสำหรับพืช(GAP)
-ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก โดยกรมการข้าว
-ได้การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานผูกปิ่นโตข้าวภายใต้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
-รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำนา ระดับเขต จ.เชียงใหม่ ปี2559

คำอธิบายรูปประกอบที่ 4 และ 5

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 471 ม.2
ตำบล.แม่นะ อำเภอ.เชียงดาว จังหวัด.เชียงใหม่ 50170
อีเมล์-buachompoo78@gmail.com
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ -สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี Organic Agriculture

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด