เกษตรกรต้นแบบ
"ศักดา แสงกันหา Maligood"
คุณศักดา แสงกันหา  จ. นครราชสีมา ปี 2563
ความสุขที่แท้จริง คือบ้าน คือรอยยิ้มของคนในชุมชน

อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เราสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญานำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เราทำงานร่วมกันและกระจายรายได้สู่คนทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยชรา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับชิ้นงาน

"ผ้าไหมไทย" ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย รังสรรค์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

ศักดา แสงกันหา Maligood จังหวัดนครราชสีมา
Facebook : Maligood Shop

[ทำความรู้จัก] ศักดา แสงกันหา - Mali Good ผ้าไหมไทย นครราชสีมา

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด