เกษตรกรต้นแบบ
"มณีรัตน์ ภาโนมัย Dfruit Farm"
คุณมณีรัตน์ ภาโนมัย  จ. อุตรดิตถ์ ปี 2563
จุดที่ทำให้ภูมิใจ คือยืนให้ได้ด้วยตัวเอง และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังและชุมชน

อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่พ่อกับแม่ส่งต่อมาให้เรา เรามีหน้าที่สานต่อและรักษาในสิ่งที่ท่านได้สร้างมา ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

เริ่มจากใจที่รักและชอบทำเกษตร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำอาชีพเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเกษตรในแบบเดิม หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา จนเราสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเอง แล้วพร้อมส่งต่อให้คนในชุมชน นี่คือสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมากที่สุด

"มะม่วงมาตรฐานส่งออก" เราใส่ใจในมาตรฐานการผลิต และใส่ใจในทุก ๆ ผลผลิตจากเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อส่งต่อมะม่วงคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

มณีรัตน์ ภาโนมัย Dfruit Farm จังหวัดอุตรดิตถ์
Facebook : D Fruit Farm ดีฟรุตฟาร์ม Mango and Banana

[ทำความรู้จัก] มณีรัตน์ ภาโนมัย - Dfruit Farm จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด