เกษตรกรต้นแบบ
"สิทธา สุขกันท์ ข้าวฅนอินทรีย์"
คุณสิทธา สุขกันท์  จ. พิจิตร ปี 2563
อยากให้คนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าในอาชีพชาวนา และร่วมกันพัฒนาให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

รักและภูมิใจในอาชีพชาวนา และมีความตั้งใจที่จะยกระดับอาชีพชาวนาให้มีเกียรติเทียบเท่ากับอาชีพอื่น ๆ ให้ชาวนามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทำทุกอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่าง และค่อย ๆ เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการ ให้เขาเห็นว่า ชาวนาอย่างเราทำข้าวอินทรีย์ส่งออกได้ มาตรฐานสากลเราก็ทำได้ และร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม ร่วมกันรับผิดและรับชอบ มีการพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา

"ข้าวแข็งอินทรีย์มาตรฐานสากล" ที่ปลูกโดยกลุ่มฅนพิจิตรอินทรีย์ ข้าวแข็งคุณภาพที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแป้ง ในรูปแบบของพาสต้า ราเมง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

สิทธา สุขกันท์ ข้าวฅนอินทรีย์ จังหวัดพิจิตร
Facebook : ฅนพิจิตรอินทรีย์

[ทำความรู้จัก] สิทธา สุขกันท์ - ข้าวฅนอินทรีย์ จังหวัดพิจิตร

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด