เกษตรกรต้นแบบ
"สมพงษ์ หนูศาสตร์ เกลือสปากังหันทอง"
คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์  จ. เพชรบุรี ปี 2563
ผมอยากให้ทุกคนได้รู้ ว่าเกลือไทย ก็คือหนึ่งในวิถีเกษตร

คนอื่นอาจจะเกิดบนกองเงินกองทอง แต่ผมเกิดบน "กองเกลือ" เกิดมาผมก็เห็นเกลือ พ่อกับแม่ใช้อาชีพทำนาเกลือเลี้ยงดูผมมา นี่คือสิ่งที่ทำให้ได้ซึมซับและอยากจะนำวิถีชีวิตการทำนาเกลือ มาพัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณค่าให้กับวิถีชาวนาเกลือให้มากขึ้น

"ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" คือสิ่งที่จะทำให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ ได้มาสัมผัสวิถีของชาวนาเกลือ ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเกลือ ให้ได้รู้ว่าเกลือทำอะไรได้มากกว่าที่คิด และนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนของเรามีรายได้ และทำให้ลูกหลานชาวนาเกลือสืบทอดวิถีชาวนาเกลือจากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ ไป

"เกลือสปากังหันทอง" เรามีกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เราแปรรูปเกลือทะเล สร้างมูลค่าเพิ่ม และใส่ใจในมาตรฐานการผลิต มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อ

สมพงษ์ หนูศาสตร์ เกลือสปากังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี
Facebook : Kanghuntong sense of salt

[ทำความรู้จัก] สมพงษ์ หนูศาสตร์ - เกลือสปากังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด