เกษตรกรต้นแบบ
"เสาวลักษณ์ มณีทอง สวนปันแสน"
คุณเสาวลักษณ์ มณีทอง  จ. ตาก ปี 2563
มากกว่ารายได้คือรอยยิ้มของเกษตรกร

ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือรอยยิ้มของเกษตรกร การที่เราได้ดูแลและก่อให้เกิดรอยยิ้ม สร้างป่า สร้างรายได้ และนำพาเกษตรกรมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่มีความสุขยั่งยืนต่อไป

คนรุ่นใหม่ ทำธุรกิจเกษตรด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ชุมชนมีรายได้ที่น่าพอใจ ไม่เอาเปรียบเกษตรกร คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร แปรรูปเอง ขายเอง ทำการตลาดเอง สามารถกำหนดราคาตลาดได้เอง

"สมุนไพรไทยไร้สารเคมี" มาตรฐานสากล รวบรวมและแปรรูป สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำสมุนไพรไทยสู่สากล ทำการตลาดควบคู่การผลิต พัฒนา วิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง

ข้อมูลการติดต่อ

เสาวลักษณ์ มณีทอง สวนปันแสน จังหวัดตาก
Facebook : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก

[ทำความรู้จัก] เสาวลักษณ์ มณีทอง - สวนปันแสน จังหวัดตาก

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด