เกษตรกรต้นแบบ
"ศราวุธ พรชัยสิทธิ์ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี"
คุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์  จ. ฉะเชิงเทรา ปี 2563
ถ้าเราพร้อมที่จะส่งออก เราอยากติดต่อผู้ค้าโดยตรง และส่งออกได้ด้วยตัวเอง

หลังจากเรียนจบ ผมทำงานบริษัทควบคู่ไปกับการเป็นเกษตรกรสวนมะพร้าว และอาชีพเกษตรกรทำให้ผมมั่นใจ ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เพราะตั้งแต่เล็กจนโต ผมอยู่กับอาชีพนี้ พ่อกับแม่ใช้อาชีพนี้หล่อเลี้ยงครอบครัว หล่อเลี้ยงตัวผม ผมจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัท เพื่อเดินหน้าทำอาชีพเกษตรกรแบบเต็มตัว

เราอยากจะเป็นศูนย์เรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์ม และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เข้ามาศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นแหล่งรับซื้อมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอคลองเขื่อน เพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตมะพร้าว

"มะพร้าวน้ำหอม" ผลผลิตที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและคนในชุมชน เรามีผลผลิตเพียงพอที่จะส่งให้ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และมุ่งที่จะพัฒนาเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมไปถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ให้กลับมาสมบูรณ์ และสร้างความยั่งยืนได้ทั้งระบบ

ข้อมูลการติดต่อ

ศราวุธ พรชัยสิทธิ์ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
Facebook : สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี Ratree Coconut

[ทำความรู้จัก] ศราวุธ พรชัยสิทธิ์ - สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี ฉะเชิงเทรา

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด