เกษตรกรต้นแบบ
"อรวรรณ สุวรรณหล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนปทุมทิพย์"
คุณอรวรรณ สุวรรณหล้า  จ. ลำพูน ปี 2563
เราให้คุณภาพเป็นตัวกำหนดราคา นี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้มะม่วงเกรดพรีเมียม

อยากสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคา และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

อยากทำให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นแหล่งปลูกมะม่วงสายพันธุ์หลากสี ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และเป็นมะม่วง GI ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ตลอดทั้งปี

"มะม่วงเกรดพรีเมียม" สวนปทุมทิพย์ เราเลือกทำมะม่วงสายพันธุ์หลากสี และควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูก การคัดแยก การส่งออก ไปจนถึงการแปรรูป เราส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ เพื่อให้มะม่วงที่มีคุณภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

อรวรรณ สุวรรณหล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนปทุมทิพย์ จังหวัดลำพูน
Facebook : สวนปทุมทิพย์

[ทำความรู้จัก] อรวรรณ สุวรรณหล้า - สวนปทุมทิพย์ จังหวัดลำพูน

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด