เกษตรกรต้นแบบ
"ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทร์เรืองฟาร์ม JR Farm"
คุณณัฐวุฒิ จันทร์เรือง  จ. จันทบุรี ปี 2563
ทำสิ่งที่ชอบ คำตอบคือความสุข

ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่มาจากการทำสวนผลไม้มากว่า 10 ปี และมองเห็นความสำคัญของอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัว ส่งเสียตนเองจนเรียนจบปริญญาโท ด้านพลังงาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ และพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการจ้างแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในฟาร์ม พัฒนาสวนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ ให้กับชุมชน ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารและพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

"จันทร์เรืองฟาร์ม" กับผลไม้ยอดฮิตอย่าง ทุเรียน มังคุด ที่เป็นที่นิยมทั้งไทยและต่างประเทศ มีการพัฒนา เพิ่มมูลค่า แปรรูปผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนกรอบ JR Farm ที่แปรรูปด้วยเครื่องอบระบบดิจิตอล ใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป

ข้อมูลการติดต่อ

ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทร์เรืองฟาร์ม JR Farm จังหวัดจันทบุรี
Facebook : วิถีชาวสวน by สวนจันทร์เรืองพ่อลูก

[ทำความรู้จัก] ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง - จันทร์เรืองฟาร์ม (JR Farm) จันทบุรี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด