เกษตรกรต้นแบบ
"ชำนาญ คุ้มไพร คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์"
คุณชำนาญ คุ้มไพร  จ. ร้อยเอ็ด ปี 2563
อยากให้ชาวบ้านมีเงินใช้ มีอะไรช่วยเหลือชาวบ้านได้ ผมก็จะทำ

จากเชฟร้านอาหารในต่างประเทศ หวนคืนสู่บ้านเกิดและมองหาอาชีพที่จะสร้างความมั่นคง ให้ทั้งครอบครัวและชุมชน นั่นคือการเป็น "เกษตรกร" ด้วยพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จึงเริ่มจากการปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณภาพของไทย และมองหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมดัวยการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่าง "จิ้งหรีด" และ "แมงสะดิ้ง"

จากอาชีพเสริม สู่อาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชน "ชำนาญ" ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งผลิตจริงและนำกลับมาส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เลี้ยง จนเกิดเป็น "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป" บ้านโพนโพธิ์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน

"ชำนาญ คุ้มไพร" นำประสบการณ์จากการเป็นเชฟในร้านอาหารต่างประเทศ มาพัฒนาและต่อยอด แปรรูปแมลงจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งจิ้งหรีดทอดสมุนไพร น้ำพริกเผาจิ้งหรีด และข้าวเกรียบจิ้งหรีด เป็นต้น ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นประธานกลุ่ม มองเห็นว่า "แมลงคือโปรตีนแห่งอนาคต" จึงได้คิดและพัฒนาต่อ เพื่อทำโปรตีนผงจากแมลง ส่งออกต่อไปในอนาคต

ข้อมูลการติดต่อ

ชำนาญ คุ้มไพร คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป
Facebook : คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์

[ทำความรู้จัก] ชำนาญ คุ้มไพร - คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด