เกษตรกรต้นแบบ
"คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ อุ้มฮุ่ม โฮมสเตย์"
คุณคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ  จ. เชียงใหม่ ปี 2562
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ราคาต้องไม่แพง ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เกษตรกรอยู่ได้

สุขภาพจะดีได้ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงอาหารที่ปลอดภัย เราเป็นเหมือนต้นทางที่จะส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนอื่น การทำเกษตรอินทรีย์ถึงแม้ผลผลิตจะได้ไม่มากเท่าเคมี แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ในการคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และที่สำคัญได้แบ่งปันประสบการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงให้ชุมชนเริ่มหันมามองเห็นเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น

“พริกไทยอุ้มฮุ่ม” เราเน้นให้เติบโตตามธรรมชาติ โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่ รวมถึงกระบวนการบ่มที่อบในอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงทำให้หอมฉุนและเผ็ดร้อน ถูกอกถูกใจลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อ

คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด