เกษตรกรต้นแบบ
"สุภาวดี ทับทิม ไร่สวรรค์บนดิน"
คุณสุภาวดี ทับทิม  จ. เพชรบุรี ปี 2562
อยากให้ทุกคน หันกลับมามองระบบนิเวศน์ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมี

แรงบันดาลใจสำคัญคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพลิกฟื้นผืนดินจากพื้นที่ดินดานให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้ ทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ แม้พื้นที่ของเราจะอยู่ห่างพื้นที่น้ำทะเลเพียง 1.5 กิโลเมตรเราก็ต้องทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้...แล้วเกษตรอินทรีย์ก็คืนความสุขให้กับครอบครัวเรามากว่า 2 ปีแล้ว

การที่ได้คืนชีวิตให้กับดินกลับมาสมบูรณ์ได้นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มอบสุขภาพดี ๆ ให้กับทุกคน เพราะดินที่ดีก็นำมาซึ่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ดีด้วยเช่นกัน

“ผักสด” ได้มาตรฐาน คือสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เกษตรอินทรีย์คือคุณค่าที่ช่วยสร้างมูลค่าในตัวของมันเอง ผลลัพธ์ที่ได้คือลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและมั่นใจในตัวคนปลูกอย่างเรา

ข้อมูลการติดต่อ

สุภาวดี ทับทิม

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด