เกษตรกรต้นแบบ
"ธนกัญพัชร ทิ้งโคตร ไร่ธารธรรม"
คุณธนกัญพัชร ทิ้งโคตร  จ. เลย ปี 2562
เพื่อนปลูก เพื่อนปรุง ให้เพื่อนเปิป ปลูกผักให้เหมือนกับว่าเราปลูกให้คนที่เรารักทาน

...เพียงกลับมา “ลงมือทำ” ให้ผืนดินผืนนี้ กลับมามีชีวิตอีกครั้ง…
จากการที่ได้ซึมซับการทำเกษตรของพ่อตั้งแต่เด็ก ๆ จึงเกิดความตั้งใจว่าอยากที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิด อยากให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ และมุ่งหวังให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันสำหรับทุกคน

ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ทุ่มเท มุ่งมัน และลงมือทำทันที การมีทัศนคติในเชิงบวกจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาระบบนิเวศน์ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราคุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

“ไข่เค็มสมุนไพร” มีหลายระดับความสุก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย

ข้อมูลการติดต่อ

ธนกัญพัชร ทิ้งโคตร

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด