เกษตรกรต้นแบบ
"โกสินธุ์ สุวรรณภักดี ภักดีฟาร์ม"
คุณโกสินธุ์ สุวรรณภักดี  จ. มหาสารคาม ปี 2562
ถ้าเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เปลี่ยนโลกได้

การทำเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชนอยู่แล้ว จนเข้าสู่ยุคที่ความต้องการด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรเริ่มใช้เคมีทางการเกษตร มันทำให้ผมอยากเปลี่ยนและนำพาคนในชุมชนหันกลับมาสู่วิถีดั้งเดิม หันกลับมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง

ความมุ่งมั่นตั้งใจ และโอกาสที่ได้รับ มันทำให้ไม่หยุดพัฒนา ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เพื่อที่เราจะได้ส่งต่อความรู้ต่าง ๆ นั้นให้กลุ่มให้กับชุมชนของเรา และนำพากลุ่มให้อยู่กับวิถีอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน

“กล้วยตากเสียบตอก” ที่ได้มาจากกล้วยที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ และดูแลด้วยวิถีอินทรีย์
นำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและรับประทานง่ายขึ้น ตรงใจผู้บริโภค

ข้อมูลการติดต่อ

โกสินธุ์ สุวรรณภักดี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด