เกษตรกรต้นแบบ
"กล้วย ดวงคำ บ้านฟาร์มออร์แกนิค"
คุณกล้วย ดวงคำ  จ. ยโสธร ปี 2562
“อยากจะให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดอินทรีย์ 100 %”

แรงบันดาลใจสำคัญคือในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะเราเกิดในผืนแผ่นดินที่มีพระราชาให้ความสำคัญด้านการเกษตร นั่นคือจุดที่ทำให้เลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้…จากชีวิตสาวโรงงาน จึงกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัวและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และยั่งยืน

การผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นให้เราอยากจะส่งต่อให้กับคนในครอบครัว ชุมชน จนไปถึงคนทั้งประเทศ เพื่อที่เราจะได้มีส่วนสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนอื่น

“ข้าวอินทรีย์” คือผลผลิตหลักที่เราเลือก เพราะทุกคนต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ผลผลิตที่เกิดจากความภาคภูมิใจของอาชีพชาวนาที่ถือเป็นอาชีพแห่งบุญที่ได้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงมนุษย์ และเรานำข้าวมาต่อยอดสร้างมูลค่า เพื่อสร้างความยั่งยืนได้ต่อไป

ข้อมูลการติดต่อ

กล้วย ดวงคำ

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด