เกษตรกรต้นแบบ
"ปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น"
คุณปรีชา หงอกสิมมา  จ. ขอนแก่น ปี 2562
“เป้าหมายสูงสุดในการทำอินทรีย์คือ การบ่มเพาะจิตวิญญาณตัวเองที่มีความนอบน้อม”

การรับรู้ในวัยเด็ก เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีและไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำให้เกิดความตั้งใจว่าจะต้องเรียนด้านการเกษตรให้ได้ ผมได้รับโอกาส...เข้าทำงานในโครงการส่วนพระองค์ จึงใช้โอกาสนั้นแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อนำกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน

การทำเกษตรอินทรีย์ ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์คือสิ่งสำคัญ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงส่งเสริมเรื่องการปลูกป่า ทำโครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง สังคม และโลกใบนี้


เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี อย่าง “สมุนไพรไทย” แล้วนำมาต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ข้อมูลการติดต่อ

ปรีชา หงอกสิมมา

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C