เกษตรกรต้นแบบ
"ดวงตา กระสินธุ์ S2S Farm HUB"
คุณดวงตา กระสินธุ์  จ. สุราษฎร์ธานี ปี 2562
“เมล็ดพันธุ์ที่ดี ย่อมเป็นต้นทางอาหารที่มีคุณภาพ”

จากอาการป่วยเมื่อ 5 ปีก่อน และได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้เราฉุกคิด และพยายามเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ และเกิดโครงการผลผลิตผักอินทรีย์ให้กับผู้ป่วย และคนที่รักสุขภาพ เราเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกบนเกาะสมุยที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภูมิใจที่ได้ส่งมอบผัก ส่งมอบอาหารแปรรูปที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ให้กับครอบครัวและคนรอบข้าง รวมไปถึงคนที่รักสุขภาพ เวลาที่ได้ให้สิ่งดี ๆ สายตาที่เค้ามองเราและคำขอบคุณ มันไม่ต่างอะไรจากคนไข้เมื่อเราให้การรักษาเสร็จสิ้น

“แยมจากผักและผลไม้” หวานน้อย เลือกวัตถุดิบมาจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุด จากนับหมื่น ๆ ต้น จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ควรค่าแก่การดูแลสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

ดวงตา กระสินธุ์

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด