เกษตรกรต้นแบบ
"ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว บ้านนอกสบายดี ฟาร์มแห่งความสุข"
คุณว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว  จ. อุตรดิตถ์ ปี 2562
“อยากชวนให้ทุกคนกลับบ้าน กลับมาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกิน”

DNA ความกล้า...กล้าที่จะหักดิบเพื่อมาทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งที่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ผลคือ “ล้มเหลว” แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยน เมื่อต้องเจอกับศัตรูข้าวตัวฉกาจอย่าง “หนอนม้วนใบ” ที่แก้ได้ด้วย “ฝักคูณ” มันคือศาสตร์ที่สืบทอดกันมาและจุดประกายให้เราต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้

ความบ้า ที่กล้าเปลี่ยน และยืนหยัดชัดเจน คิดและทำให้สิ่งที่ท้าทายไม่เหมือนใคร สร้างตัวตนให้เป็นเอกลักษณ์ พิสูจน์ด้วยการลงมือทำ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือครอบครัวที่มีความสุขกับวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ได้ร่วมกันทำ

“One Day Trip” ผลผลิตที่เกิดจากวิถีที่เราเป็น วิถีบ้านนอกสบายดี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในฟาร์มของเรา เราจะสร้างมูลค่าการเป็นเกษตรกรที่มากกว่าผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลการติดต่อ

ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด