เกษตรกรต้นแบบ
"โอภาส หรดี...ไร่ลุงท็อปต้นอ่อนทานตะวันออแกนิค"
คุณโอภาส หรดี  จ. ลพบุรี ปี 2559
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.แม้จะล้มสักกี่ครั้งจงลุกขึ้นมาใหม่แล้วพร้อมที่จะสู้ต่อไป

คุณโอภาส หรดี

.....จากเป็นคนที่ชอบทานต้นอ่อนทานตะวันจนวันหนึ่งผันตัวเองมาเป็นคนที่ศึกษาการเพาะต้นอ่อนทานตะวันอย่างจริงจังเพื่อคิดค้นและหาวิธีการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันให้ได้ผลที่ดีที่สุดได้คุณภาพที่สุด จนในวันนี้ทุกคนในวงการรู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดทานตะวันดีในนาม.."ไร่ลุงท้อป"

หลักคิดและการใช้ชีวิต

มีความภูมิในอาชีพการเกษตรมากโดยเริ่มต้นจากอาชีพเสริมเล็กๆและนำมาต่อยอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาว่าวันหนึ่งจะต้องมีการพัฒนาเป็นโรงคัดเมล็ดและจำหน่ายเมล็ดทานตะวันที่มีคุณภาพ และมีความตั้งใจที่จะทำการเกษตรและต่อยอดผลผลิตของการเกษตรต่อไปเรื่อยๆให้คนที่อยากจะเรียนรู้เข้ามานำไปประกอบอาชีพได้

ตั้งใจเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ทางการเกษตร แนวความคิด การวางแผน เกี่ยวกับการเกษตรให้กับรุ่นต่อไป การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ยั้งยืน สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถนำมาประยุกต์ต่อยอด และสามารถสร้างอาชีพได้หลากหลาย

คุณโอภาสกับเมล็ดพันธ์ในโรงงาน

ความสามารถอันโดดเด่น

มีการทำการตลาดหลายๆช่องทางเพื่อเป็นเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เริ่มจากคนใกล้ตัวและก็มีการใช้โซเชียลต่างๆ เข้ามาช่วย ตั้งเพจ เพสบุ๊ค line เว็บไชด์ต่างๆ ห้างสรรพสินค้า เพื่อหาลูกต้าสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น และยังมีการผลิตแบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกดอกทานตะวัน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและถ่ายรูป เมื่อดอกแห้งก็เก็บเกี่ยวดอก และก็นำมาคัดเมล็ด เพื่อนำเมล็ดมาเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวัน

-แผนการประกอบอาชีพในอนาคต ในระยะสั้นของการปลูกทานตะวัน จะเพิ่มผลผลิตการแปรรูปเมล็ดทานตะวัน ชนิดต่างๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น ปลูกพืช ปลูกผัก ทำสวน สามารถทำได้ในระยะสั้นๆได้
-แผนในระยะยาว มีการตั้งกลุ่มศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง เพื่อจะได้สอนคนรุ่นหลังได้ปลูกต้นทานตะวันและปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อจะได้ทดแทนคุณแผ่นดินและสร้างธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
-ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช(GAPพืช)
-ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้คัดพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

คุณโอภาสกับต้นอ่อนทานตะวัน

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 191/2 ม.1 .ซอย27 ถนน.สายหรี่
ตำบล.หนองบัว อำเภอ.พัฒนานิคม จังหวัด.ลพบุรี15140
อีเมล์...railungtop@hotmail.com.
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ @ท็อปวัยรุ่นทำเกษตร

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด