เกษตรกรต้นแบบ
"พิทักษ์ พึ่งพเดช ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ของดีเมืองสมุทรสาคร DEAW BANPHAEO"
คุณพิทักษ์ พึ่งพเดช  จ. สมุทรสาคร ปี 2561
กล้าที่จะเปลี่ยน และไม่หยุดคิด ไม่หยุดพัฒนา

พิทักษ์ พึ่งพเดช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561

ว่าที่ร้อยตีพิทักษ์ พึ่งพเดช เติบโตมากับอาชีพเกษตรกร แต่เดิมพ่อและแม่ใช้พื้นที่ทั้งหมดทำสวนพุทรา แต่มีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มาก ทำให้รู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องลดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพกับพ่อและแม่ และพอจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิทักษ์มีโอกาศได้เรียนต่อที่วิทยาลักเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี และก็เริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการเกษตร จึงพบว่าพืชที่เหมาะกับดินในบริเวณบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร น่าจะเป็นปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่น่าจะได้ผลผลิตที่ดีที่สุด และเป็นพืชที่สามารถช่วยให้ตนนั้นลดการใช้สารเคมีลงได้

" พิทักษ์ ใช้วิธีค่อยๆปรับเปลี่ยน เปลี่ยนจากพุทราเป็นมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์
จนขึ้นชื่อ “เดี่ยว บ้านแพ้ว” มะพร้าวอินทรีย์ของดีเมืองสมุทรสาครไปแล้ว "


โดยเริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอม แซมระหว่างต้นพุทรา เพราะพุทราเป็นพืชที่ใช้สารเคมีมาก และราคาตกต่ำ มีช่วงระยะเวลาการพักต้นนานถึง 4 เดือนต่อปี ซึ่งแตกต่างจากมะพร้าวน้ำหอมที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีและคุณภาพดีในแหล่งจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างรอมะพร้าวให้ผลผลิต 3 ปี ยังคงดูแลเก็บผลผลิตพุทราอยู่ แต่ลดการใช้สารเคมีน้อยลง สลับกับใช้น้ำหมักสมุนไพร และผสมฮอร์โมนใช้เอง

ช่วงของการพักต้นพุทรา มีการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทานเอง ปลอดภัยจากสารเคมี ลดรายจ่ายค่าอาหาร เหลือก็มีการแบ่งปันให้กับเครือญาติ มิตรสหาย และจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

"ผมปลูกมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบ ซึ่งจะให้ผลขนาดใหญ่และมีน้ำเยอะ
หน้าฝนจะปล่อยตามธรรมชาติ แต่หากเป็นหน้าแล้งก็จะมีการรดน้ำทุก 3 วัน
ถึงเป็นมะพร้าวพันธุ์ดี ดินต้องดีด้วย ที่นี่เราเน้นให้ธรรมชาติดูแลกัน "


การควบคุมคุณภาพนั้น เริ่มต้นจากมีการจดบันทึกตารางการทำงานในสวน ความตรงต่อเวลา การใส่ปุ๋ย รดน้ำ การติดตามพยากรณ์อากาศ เทคนิคการป้องกันและกำจัด แมลงดำหนามด้วยแมลงหางหนีบซึ่งมาอาศัยในสวนเพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง กำจัดหนอนหัวดำด้วยสารชีวภัณฑ์และแตนเบียนบราคอน กำจัดด้วงแรด ด้วงไฟ โดยการทำกับดักให้มาวางไข่แล้วใช้เชื้อราเมตาไรเซียม

ด้วยสภาพพื้นที่ของแปลงนั้นเป็นดินเหนียว ยกร่องดินสลับกับน้ำ จึงเลี้ยงปลาในร่องสวน เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก เพื่อกินเศษวัชพืช เศษอาหารจากครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีหอยขม กุ้งฝอย จากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาขยายพันธุ์ จากการที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ก็เกิดแมลงดีที่ช่วยทำหน้าที่แทนเรา เช่น แมงมุมช่วยดักจับผีเสื้อตัวแก่ของหนอนหัวดำ แมลงหางหนีบช่วยจับตัวอ่อนแมลงดำหนามกิน บนหลังร่องสวนเลี้ยงไก่ไข่และไก่แจ้ประมาณ 30 ตัว ปล่อยเดินช่วยจิกกินวัชพืชอีกทางหนึ่งและมีผลพลอยได้จากมูลไก่เป็นปุ๋ยให้ต้นมะพร้าวอีกด้วย นอกจากจะสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกมะพร้าวได้แล้ว ยังส่งผลให้ระบบนิเวศน์ในสวนมะพร้าวนั้นดีขึ้นตามไปด้วย

"วิสาหกิจชุมชนพิทักษ์สาคร จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำมะพร้าวอัตโนมัติพร้อมดื่ม ทำทุกขั้นตอนได้ในเครื่องเดียว "


และล่าสุด ได้มีการคิดค้นเครื่องเจาะน้ำมะพร้าว และผ่าผลมะพร้าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลสด ๆ ได้อย่างง่าย ด้วยการพัฒนาและคิดค้นร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเครื่องนั้นสามารถเจาะน้ำ ออกไปแช่เย็นเพื่อคงรักษาความสด และนำผลมาผ่าได้โดยไม่มีเศษกะลามาปนเปื้อน เพื่อความสะดวกสำหรับผู้บริโภค และสามารถลดแรงงานลงได้ หลังจากที่ได้สาธิตเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ก็ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเครื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตร

"สมัยก่อนเป็นเรื่องยากที่จะได้น้ำและเนื้อมะพร้าวออกมาในเวลารวดเร็ว แต่เมื่อใช้เครื่องนี้แล้วใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที เครื่องผ่ามะพร้าวยุค 4.0 ได้ทั้งน้ำและเนื้อ ง่ายๆ ประหยัดเวลา"


และตอนนี้กำลังวิจัยและพัฒนา การทำผงมะพร้าวน้ำหอม โดยการนำเทคโนโลยีการ Freeze dry มาใช้ เพื่อให้ได้ผงมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารได้ครบถ้วน พกพาง่าย สะดวกต่อการชงดื่ม และยังคงความหอม รสชาติดั้งเดิมของมะพร้าวน้ำหอมไว้ได้

"นวัตกรรมสดใหม่ น้ำมะพร้าวพร้อมชง อร่อย สดชื่น เหมื่อนดื่มจากผล
ตอนนี้ยังทำได้ไม่มาก แต่ออเดอร์จากต่างประเทศมรอแล้ว "


"ผลิตภัณฑ์ โดย เดี่ยว...บ้านแพ้ว"
1. มะพร้าวน้ำหอมผลสด
2. มะพร้าวน้ำหอมพร้อมทาน 100% (บรรจุถ้วย)
3. น้ำตาลสดมะพร้าวน้ำหอม 100% (สเตอริไรซ์)
4. น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมแท้
5. ทองม้วนมะพร้าวน้ำหอมสด
6. ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

"กลายเป็นซื่อฮิตติดหูไปแล้ว หากอยากลิ้มรสมะพร้าวน้ำหอมชั้นดี ต้อง DEAW BANPHAEO


"เทคนิคการสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์ทางการตลาด"
การสร้างแบรนด์ ได้แนวคิดมาจาก ชื่อ "เดี่ยว" และมะพร้าวน้ำหอมของดีจากอำเภอบ้านแพ้วที่มีชื่อเสียง เป็นภาพจำ เป็นชื่อจดจำ ทุกคนเรียกติดปาก "เดี่ยว บ้านแพ้ว"

เอกลักษณ์คือการนำมะพร้าวผลสดเป็นทะลาย ไปวางขายและโชว์หน้าร้าน ปอกกันสดๆ ไม่ใช้สารฟอกขาวชุบเปลือก ประกอบกับเราคัดคุณภาพ เนื้อหนากำลังดี น้ำหวาน หอม พร้อมกับพูดคุยตอบคำถามลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ทำให้เกิดความไว้วางใจ และความประทับใจมาถึงปัจจุบัน

การตั้งราคาสินค้า จะพิจารณาจากตามฤดูกาลเป็นหลัก ซึ่งจะถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอน เพราะเราเป็นเกษตรกรมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

"Coco style me เพจ Fb ที่ไม่ได้เน้นการขายเป็นหลัก แต่ไว้เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอนการปลูก จนมาเป็นน้ำมะพร้าว DEAW BANPHAEO "


สำหรับระบบการขนส่ง การกระจายสินค้าต่อผู้บริโภค มีหลากหลายช่องทาง เช่น การออกบูธต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขายหน้าสวนและการขายด้วยรถยนต์ส่วนตัว และยังมีบริการส่งผ่านเคอรี่ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่อีกด้วย "เดี่ยว บ้านแพ้ว" ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย อย่างเช่น Line@ Facebook และ QR Code

โดยการสร้างContent วิถีชีวิต กิจกรรมที่ปฏิบัติในสวน ภาพสวย ๆ ผ่านสื่อเหล่านี้ เพื่อให้ผู้บริโภคติดตามความเคลื่อนไหว และได้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อสวนที่ทำ และเมื่อผู้ที่สนใจได้สัมผัสเรื่องราว เกิดความประทับใจ ก็ทำให้เกิดการซื้อขายขึ้น แลกเปลี่ยนขึ้น

"หลังจากปรับเปลี่ยนการจัดการภายในสวน กระทั่งผ่านการรับรอง GAP ทำให้ทุกครั้งที่ไปออกร้านขายตามงานต่างๆ มะพร้าว 1,000 ลูก สามารถขายได้หมดในช่วงเวลาครึ่งวัน"


"กิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับชุมชน"
และเนื่องจากได้รับโอกาสจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) และสถาบันอาหาร ( nfi ) ให้รวบรวมสมาชิกและผู้สนใจการปลูกมะพร้าว เพื่อจัดตั้งโครงการกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าว ปี 2560 และ 2561 ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสาคร 135 ราย มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเทคนิคการดูแลสวน การจัดการมะพร้าว เทคนิคการเพิ่มผลผลิต รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม มีการจ้างแรงงานจากสมาชิก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือราคาตกต่ำ เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ข้อมูลการติดต่อ

ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ พึ่งพเดช
78/1 หมู่ที่ 6 ซ.ยกกระบัตร – หลักสี่
ซอย1 ถนน ยกกระบัตร – หลักสี่
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด