เกษตรกรต้นแบบ
"เกษตรปลอดภัยแห่งเมืองสามโก้..ศุภชัย เณรมณี"
คุณศุภชัย เณรมณี  จ. อ่างทอง ปี 2559
..........อาชีพเกษตร คือ ชีวิตและวิณญาณ ของผม...........
ความมุ่งมั่นรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพการเกษตรให้คนรุ่นต่อไป

คุณศุภชัย เณรมณี

ฟาร์มศุภัสสร เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจแนวเกษตร เราต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะพัฒนาให้เป็นที่ประชุม สัมนา แหล่งที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ปัจจัยการผลิตมีผลเป็นอย่างมาก ต้องสอดคล้องกับจำนวนพื้นที่ และแรงงาน รวมถึงต้นทุนในการผลิต เรามีการสร้างเคลือข่ายและตลาดเพื่อรองรับ ผลผลิตแต่ละชนิด เช่นมีกระบวนการคัดกรองผลผลิต และแพ็คเกจจิ้ง รวมถึงตลาดทั่วไปในการกระจายสินค้า

หลักคิดและการใช้ชีวิต

มีความสุขมากที่สุดกับการทำเกษตร ทำในสิ่งที่เรารักและคนที่เรารัก รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง พื้นที่ สินค้า และบริบทที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เรารักในแผ่นดินที่เราอยู่ เพราะเราถือว่า ทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำเป็นจุดกำเนิดของสิ่งต่างๆเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับคนในครอบครัวและลูกหลานเหลนโหลนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาให้ได้คุณภาพของสินค้า เพิ่มราคาให้กับผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรักษาคุณภาพของสินค้าแบบเสมอต้นเสมอปลาย อาชีพที่เรารักคือการทำการเกษตรและเราจะต่อยอดการทำการเกษตรให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะเราคือคนเกษตร คนที่ในอนาคตจะผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก ให้สมกับคำว่า "สุวรรณภูมิ" พื้นดินที่คนทั้งโลกต้องอิจฉา

สบายๆภายในฟาร์มศุภชัย

ความสามารถอันโดดเด่น

มีความสามารถในการต่อยอด ประยุกต์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร หรือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจ
เราใช้เทคโนโลยีระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE FACEBOOK เพื่อติดต่อลูกค้าและทำธุรกิจการค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหา หาความรู้ต่างๆข้อมูลที่น่าสนใจจาก Internet

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกในการผลิต การแปรรูปและส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการทำอย่างอย่างสม่ำเสมอ และใช่สื่อโซเชียลมีเดีย ในการสื่อสารสมาชิกภายในกลุ่ม และใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับตลาดผู้รับซื้อ

ผลผลิตบางส่วนของฟาร์ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรม GAP และThai GAP และ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำสวน ระดับเขต ปี 2558
-รางวัลชนะเลิศ การคัดสรรเกษตรกรดีเด่น สาขาการทำสวน ระดับจังหวัด ปี 2558
-เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบ จ.อ่างทอง

สินค้าภายในฟาร์ม

ข้อมูลการติดต่อ

นายศุภชัย เณรมณี อายุ 34 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 65 ม.5 ตำบล.มงคลธรรมนิมิต อำเภอ.สามโก้ จังหวัด.อ่างทอง 14160
อีเมล์ supatsornfarm.1@gmail.com
เฟซบุ๊ค/แฟนเพจ supachai nenmanee

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด