เกษตรกรต้นแบบ
""คนจันท์ ชันโรง : วิสิทธิ์ ธนูอาจ""
คุณนายวิสิทธิ์ ธนูอาจ  จ. จันทบุรี ปี 2551
“ชันโรง เป็นของศักดิ์สิทธิ์จงทำเป็นวิทยาทานอย่าเห็นแก่ตัว อย่าละโมบ แล้วจะดีเอง” สำนึกรักในคุณแผ่นดินและมอบทุกสิ่งคืนสู่สังคม

พี่วิสิทธิ์ ธนูอาจ จันทบุรี

“ ด้วยแนวคิด การทำการเกษตรตอบแทนคุณแผ่นดิน เกษตรกรต้องมีจิตใจที่จะให้เสมอไม่โลภ อยู่ด้วยการแบ่งปัน” เกษตรกรท่านหนึ่งที่ฉุดคิดด้วยภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสวนผลไม้ ทำไมผลไม้ไม่ติดผลให้ผลผิตน้อยจากการใช้สารเคมีในสวนผลไม้พึ่งพาสารเคมีในการปลุกไม้ผลอย่างเดียวทำให้เกิดวิกฤต จึงหันมาศึกษาการใช้แมลงน้ำหวานในพื้นที่ที่มีอยู่แต่เดิม “ชันโรง” คือตัวเลือกจากการศึกษาข้อมูล สามารถช่วยผสมเกษตรดอกไม้ได้ และที่มากไปกว่านั้น น้ำหวานที่ได้จากรังของชันโรง และ ขี้ชันโรง ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายในทางการแพทย์ จากการค่อยๆศึกษาของเกษตรกรคนหนึ่งนำพาไปสู่การค้นคว้าวิจัยที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จนชันโรงเป็นที่สนใจของคนไทยและชาวต่างประเทศทำการศึกษาและค้นคว้ากันอย่างจริงจัง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

เกษตรกรธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้หวังอะไรมากมายหวังแต่เพียงว่าครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสุขสามารถสร้างรายได้และอาชีพที่ยั้งยืนได้ในชุมชนของตนเอง แค่นี้ก็ถือว่าตนเองเกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน ได้รับใช้พ่อหลวง เกษตรกรคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อส่วนรวมทำตามทฤษฏีของพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่กล้าที่จะใช้คำว่า “ทำตามแนวทฤษฏีทำตามพระเจ้าอยู่หัวเพราะกลัวคนจะกล่าวหาว่าเอาเจ้าเอานายมาอ้างมาเป็นช่องทางหากินเพื่อชื่อเสียงตัวเอง”

แม้กระทั่งมีการสั่งซื้อรังชันโรงทางกลุ่มฯก็มีการแบ่งปันการส่งรังชันโรงให้กับสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อที่สมาชิคทุกคนจะได้มีรายได้กันทุกคนและตระหนักในความสำคัญว่าชันโรงสามารถสร้างเงินและสร้างอาชีพแบบพอเพียงและเจอจุนให้กับครอบครับได้

เรือนพักรังชันโรง

ความสามารถอันโดดเด่น

ทุกวันนี้พี่วิสิทธิ์ ก็ยังเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงชันโรงและเน้นย้ำกับผู้ที่เข้าไปศึกษาเรื่องการเลี้ยงชันโรงเสมอว่า “ชันโรงเป็นของศักดิ์สิทธิ์จงทำเป็นวิทยาทานอย่าเห็นแก่ตัว อย่าละโมบ แล้วจะดีเอง” ไม่ว่าใกล้หรือไกลหากมีการร้องขอให้พี่วิสิทธิ์ช่วยเป็นวิทยาการเรื่องชันโรงหากไม่เหนือบ่าฝ่าแรงหรือเกินกำลังของตนเองที่จะทำได้ พี่แกยินดีเสมอขอให้บอก

เป็นปราชญ์เกษตรที่เคยล้มเหลว ต้องกลายเป็นคนที่มีหนี้สินแต่ก็ไม่ท้อยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหาความรู้ให้ตัวเองเสมอไม่เคยหยุดการเรียนรู้เร่งพัฒนาตนเอง จนกลายมาเป็นอาจารย์ผู้มีความสามารถ ถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่อง“เลี้ยงผึ้งจิ๋วหรือชันโรง”เป็นผู้บุกเบิกเรื่องของชันโรงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และยังเป็นผู้ที่มีความรักบ้านเกิด นำเอาความรู้มาพัฒนาให้ชุมชนสำนึกรักในคุณแผ่นดินและมอบทุกสิ่งคืนสู่สังคม

การใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2551
-ประธานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ต.วังแซ้ม
-อาจารย์ให้ความรู้ประจำศูนย์พัฒนาการเกษตรอ่าวคุ้งกระเบน
-ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงชันโรง

การใช้ชันโรงในสวนผลไม้

ข้อมูลการติดต่อ

8/2 ม.3 บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด