เกษตรกรต้นแบบ
"จิราวรรณ คำซาว สาวร่างเล็กหัวใจใหญ่ ผู้ห่วงใยผืนป่า
หวนพลิกฟื้นเกษตรกรรมชุมชนด้วยจุลินทรีย์และแก๊งถิ่นนิยม"
คุณจิราวรรณ คำซาว  จ. เชียงใหม่ ปี 2560
ถ้าเราผู้เป็นเจ้าถิ่นปล่อยให้ผืนดินเกิดพังภินท์
แล้วเราจะอยู่กินต่อไปได้อย่างไร

จิราวรรณ คำซาว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2560

เพศหญิงถูกกำหนดโดยธรรมชาติแล้วว่าให้เป็นเพศที่อ่อนแอและด้อยกำลังกว่าชายทางด้านโครงสร้างของร่างกายและธรรมเนียมปฏิบัติตามจริยวัตรของสังคมไทยจวบจนปัจจุบัน แม้เพศหญิงจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถกันมากขึ้นจากอดีต แต่เพศหญิงก็ยังถูกบทบาทสังคมกำหนดให้เล่นบทแม่ศรีเรือนคอยดูแลบ้านเรือนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพศชายอยู่ดี ต่อให้เพศหญิงทำงานเก่งแค่ไหน สังคมก็ยังกดให้เพศหญิงต้องเดินตามหลังเพศชายมาช้านาน แต่กระนั้น ก็ยังมีผู้หญิงเก่งและแกร่งหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานที่ตนตั้งใจมุ่งหวัง ตลอดจนกลายมาเป็นผู้นำกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆ เพื่อสังคมเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนจนเป็นที่ยอมรับของทุกเพศวัย ดังคนตัวเล็กหัวใจใหญ่อย่างมล จิราวรรณ คำซาว ผู้สาวจากดอยสูงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วัย 33 ปี เลือกแล้วที่จะดำเนินชีวิตไปแบบนี้ แบบที่นำความรู้จากการเล่าเรียนด้านจุลชีววิทยา จนถึงระดับปริญญาเอก มาปรับใช้กับการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน โดยมีกลุ่มคนตัวเล็กๆ หรือ เด็กๆ ในชุมชน มารวมตัวกันทำสิ่งดีๆ ภายใต้ชื่อแก๊ง "ถิ่นนิยม" อันมีหลักการไม่ธรรมดา ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการทำงานในศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร "ทุ่งกับดอย" อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านจำนวน 8 คน ร่วมกับตัวมลและคนในครอบครัว รวมเป็น 11 คน ภายใต้ Concept ที่ว่า หากเด็กๆ ทำได้ผู้ใหญ่หรือคนอื่นๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานที่ศูนย์นี้ก็ต้องทำได้เช่นกัน

จากจุลินทรีย์สู่ผลผลิตอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ "เห็ดถั่งเช่าเจ แบรนด์ AlFAMA"มล จิราวรรณ คำซาว เกษตรกรสาวนักวิจัย,ผู้นำแก๊ง"ถิ่นนิยม",ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร"ทุ่งกับดอย"และประธานกรรมการผู้จัดการ/R&D บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด ที่เริ่มต้นการผลิตแบบต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยมีธรรมชาติอันสมบูรณ์เป็นตัวเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลัง ในพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 14 ไร่ มีการจัดการแบบใช้งานวิจัยมาช่วยส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ไม่มีการใช้สารเคมี ใช้เชื้อไมคลอไรซ่าและไรโซเบียมซึ่งเก็บได้จากป่าลึกในชุมชน ที่นำมาเพาะพันธุ์ขยายจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อ "เติบโต" จำหน่ายจ่ายแจกให้เกษตกรได้นำไปใช้ เป็นตัวช่วยทำให้พืชปลูกเติบโตได้ดี มีรากหาอาหารได้ยาวไกล จึงลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในพืชปลูกลงได้ จากนั้นได้นำผลผลิตที่ได้มาปรับแต่งเป็น สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสูตรเจ เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย แล้วนำเห็ดถั่งเช่าที่ได้มาแปรรูปเป็นผงแคปซูล จำหน่ายภายใต้แบรนด์"ALFAMA" เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งเห็ดถั่งเช่ามีสรรพคุณเด่นๆ คือ แก้ภูมิแพ้ ฟื้นกำลัง ต้านเซลล์มะเร็งและเนื้องอก ฟื้นฟูระบบไต ลดไขมัน-น้ำตาล ฯลฯ จึงช่วยลดปัญหาผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนจากเห็ดถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารปกติทั่วไปได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเห็ดถั่งเช่าเจนั้นได้มาจากคนใกล้ชิดและตัวเองป่วยเป็นภูมิแพ้ จึงหาเห็ดถั่งเช่ามาทาน แต่เมื่อทานเห็ดถั่งเช่าสูตรปกติเข้าไป กลับเกิดอาการแพ้โปรตีน จึงนำมาสู่แนวคิดในการปรับแต่งสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าให้เป็นสูตรเจ เพื่อรองรับผู้บริโภคกลุ่มนี้และบุคคลทั่วไป

แก๊งถิ่นนิยม ผู้ช่วยดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์ฯ "ทุ่งกับดอย"กว่าจะมาเป็นผู้นำแก๊ง "ถิ่นนิยม",ศูนย์เรียนรู้ฯ "ทุ่งกับดอย" และ ALFAMA By CNX Healthy Product Co.LTD :

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ตัดสินใจ ลาออกจากงานประจำที่ทำในส่วนของส่งเสริมการเกษตร มาทำธุรกิจเป็นแม่ค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไปขายส่ง แต่ต้องประสบกับปัญหาขาดทุนจากราคาที่รับประกันกับลูกไร่ในระดับสูง แต่ขายได้ในราคาต่ำ จึงหันมาทำเกษตรแบบเต็มตัว เพราะมีความตั้งใจจะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปป้อนผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต จึงจำเป็นต้องพัฒนาเรียนรู้การเพาะปลูกวัตุดิบพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ให้ได้คุณภาพและองค์ความรู้เองก่อน ถึงจะถ่ายทอดไปยังเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจรายอื่นเพื่อขยายฐานการผลิตวัตถุดิบในอนาคต ดังนั้น จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์การผลิต เพาะปลูก ทดลอง แปรรูป และ เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ ชื่อว่า "ทุ่งกับดอย"(Learning space) และ "ถิ่นนิยม"(working space) ขึ้น โดยพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ใช้วิจัย ผลิตความรู้และทดลองการทำเกษตรอินทรีย์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกงาน เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน รวมถึงคนภายนอก จนได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

นอกจากการเรียนรู้การผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพแล้ว ที่ศูนย์ฯ ยังพัฒนาปัจจัยเกี่ยวข้องกับการผลิตด้านการเพาะปลูกสำคัญ คือ ปุ๋ย ซึ่งได้นำความรู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกมาต่อยอดพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ "จากเชื้อราไมคอไรซา" และ "เชื้อไรโซเบียม"เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่เรียนรู้และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์วิถีเชียงดาว จากนั้นจึงนำผลผลิตพืชที่ได้ไปรวมกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอ ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเชียงดาว เพื่อนำไปแปรรูปป้อนเข้าบริษัทเป็นผักผง Freeze dry มีบางส่วนส่งเข้าห้องแล็ปผลิตเป็นอาหารเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "ALFAMA" ต่อไป

ALFAMA เห็ดถั่งเช่าเจ ผลิตจากวัตถุดิบในไร่นาอินทรีย์
สูตรแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยการจัดสรรพื้นที่ การวางแผนการผลิต : ภายใต้การดำเนินงานการเกษตรบนพื้นที่ 14 ไร่ มีทั้งศูนย์เรียนรู้ แปลงวิจัย ทดลองและแปลงเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น ข้าว กข.6,ข้าวหอมนิล,ข้าวโพดหวาน และพืชผักอื่นๆ ก่อนจะลงมือปลูกต้องสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อดูความต้องการของตลาดก่อนว่า ตลาดต้องการอะไร ปริมาณเท่าไหร่ เวลาไหน หรือ จะใช้แปรรูปอะไรบ้างเท่าไหร่ ก่อนที่จะลงมือวางแผนเพาะปลูก โดยใช้เทคนิคจากการหาข้อมูลแล้วทดลองซ้ำ เปรียบเทียบเก็บข้อมูลวิเคราะห์ รวมถึงมีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก่อนที่จะนำความรู้มาสรุปใช้อย่างจริงจังในการทำงานครั้งต่อไป


การแปรรูปผลผลิต : รายละเอียดสินค้า ที่พร้อมจำหน่ายมี 2 ชนิด ได้แก่

1. ปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อราไมคอร์ไรซาและเชื้อไรโซเบียม เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเชื้อราและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับรากพืชทุกชนิด มีบทบาทในการช่วยย่อยสลาย ดูดธาตุอาหารและความชื้นในดินให้กับพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันโรคทางราก ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพนี้ดิฉันได้คิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรการขยายหัวเชื้อ สูตรการผลิตหัวเชื้อด้วยตนเอง โดยการขอทุนสนับสนุนวิจัยพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ของสำนักงานสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เป็นเวลา 4 ปี ปัจจุบันได้ผลิตทดลองใช้ในกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถั่งเช่าอินทรีย์ สูตรเจ ตรา ALFAMA™ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเห็ดถั่งเช่า คัดเลือกหัวเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่ให้สารสำคัญทางยาสูง(สารคอร์ไดซิพิน (Cordycepin)) วิจัยคิดค้นสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเอง โดยใช้วัตถุดิบข้าวหลากสี ธัญพืช ผัก ผลไม้อินทรีย์จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว และเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ จากนั้นส่งวัตถุดิบเข้าห้องแลปของบริษัทเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในระบบปลอดเชื้อ โดยทำ MOU ร่วมวิจัยและใช้สถานที่ห้องแลปกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อได้ผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสด ก็ดำเนินการอบแห้ง บดผง ส่งตัวอย่างวิเคราะห์สารคอร์ไดซิพิน (Cordycepin) ตรวจหาเชื้ออันตรายปนเปื้อน เมื่อผลผลิตแปรรูปผ่านมาตรฐาน จึงส่งต่อโรงงาน OEM ผสมบรรจุแคปซูล บรรจุขวด ติดฉลาก และส่งกลับมาเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป ปัจจุบันสินค้าได้จัดจำหน่ายโดยมี มาตรฐาน อย. รับรอง

ทีมงานคุณภาพของ CNX Healthy Product Co.LTDการควบคุมคุณภาพผลผลิต : เพื่อลดงบประมาณการลงทุน และทำให้เกิดความคล่องตัวของธุรกิจ จึงเน้นในส่วนของต้นน้ำ คือ การผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพและการแปรรูปเบื้องต้นให้คงคุณภาพตามมาตรฐานไว้ หลังจากนั้นจะส่งต่อให้โรงงานรับทำ OEM ที่มีมาตรฐาน HACCP GMP แปรรูป บรรจุต่อไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันจึงมี มาตรฐาน อย.รับรอง ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เช่น เทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็ง(Freeze dry)และเทคโนโลยีทำแห้งแบบพ่นฝอย(Spray dry)

การตลาด :

- ALFAMA™ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถั่งเช่าอินทรีย์สกัดสูตรเจ 60 แคปซูล จัดจำหน่ายในราคา 1,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มออกซิเจนในเลือดมากกว่าปกติ ได้แก่ นักกีฬา นักวิ่ง นักปั่น ผู้ที่เป็นโรคความดัน ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูอวัยวะที่เสื่อมในร่างกาย สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ ALFAMA2015 จัดส่งทางไปรษณีย์ Kerry ขนส่งนิ่มซี่เส็ง ถึงบ้าน มีคู่แข่งทางการตลาดมากประมาณ 15 ยี่ห้อ แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าที่เป็นออร์แกนิคสูตรเจนั่นยังไม่มีคู่แข่งในประเทศไทย

- เติบโต™ Mycorrhizal&Rhizobium Inoculum ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาและไรโซเบียม เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับรากพืชช่วยย่อยสลายและดูดธาตุอาหารในดินให้กับพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโต ป้องกันโรค ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เหมาะสำหรับใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ปริมาณ 100 กรัม ราคา 70 บาท ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกกล้าพืช ผัก ไม้ผล ต้นไม้ 50 ต้น สามารถสั่งซื้อได้ในเฟสบุ๊ค Mon jirawan จัดส่งทางไปรษณีย์ Kerry ขนส่งนิ่มซี่เส็ง ถึงบ้าน ไม่มีคู่แข่งทางการตลาดในประเทศเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ภาพตัดไรโซเบียมตามขวางในปมรากถั่วที่ใช้ "เติบโต" คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในขบวนการผลิต : ในกระบวนเพาะปลูกได้ใช้ App Android "Area Calculator For Land" วัดพื้นที่แปลงเพื่อคำนวนปริมาณปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้หรือคำนวณจำนวนต้นกล้าที่จะใช้ต่อแปลง ระหว่างการดูแลเพาะปลูก ด้านการแปรรูปจนถึงจำหน่าย ได้ใช้เฟสบุ๊ค ไลน์ IG เป็นพื้นที่ในการแชร์เรื่องราวที่มาที่ไปของการปลูก การดูแลวัตถุดิบ การแปรรูปและอื่นๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภะณฑ์ของเรา และทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายล้วนแล้วแต่ผ่านการวิจัยพัฒนาในห้องแล็ปร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ เพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างจุดเด่น และความแตกต่างให้กับสินค้ามาแล้วทั้งสิ้น ด้านการเพิ่มวัตถุดิบได้ใช้ระบบการสร้างเครือข่าย ติดต่ออบรมให้ความรู้เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และฝึกลงมือปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรโดยแก๊ง"ถิ่นนิยม" ในส่วนของการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดได้มีการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วยในการขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังรนณรงค์และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ "เติบโต" เอาไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน โดยมีการส่งไม้ต่อให้แก่เยาวชนในแก๊ง "ถิ่นนิยม" ด้วยการปลูกฝังความรู้ด้านจุลชีววิทยา การทำเกษตรและการอนุรักษ์ป่าไม้ลงไปเพื่อสร้างกลุ่มคนที่จะเติบโตมาพร้อมกับการหวงแหนถิ่นกำเนิด ที่มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม และจะไม่ถอดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดให้กลายเป็นผืนดืนร้างหนุ่ม-สาว

ALFAMA™ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถั่งเช่าอินทรีย์สกัดสูตรเจ
เติบโต™ Mycorrhizal&Rhizobium Inoculum ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาและไรโซเบียม


แผนการพัฒนาการเกษตรในอนาคต :ด้านแรงงานผลิตและเพาะปลูกวัตถุดิบ คาดว่าจะไม่มีปัญหา เพราะได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เอาไว้ช่วยผลิตวัตถุดิบส่งโรงงานแปรรูปตามออเดอร์สินค้าของเรา โดยเกษตรกรในเครือข่ายจะต้องผ่านการอบรม ฝึกงานจากศูนย์เรียนรู้ "ทุ่งกับดอย" และผ่านการอบรมของสมาชิกกลุ่มม่วนใจ๋(วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว) ก่อน จึงจะเข้าร่วมเครือข่ายได้ ซึ่งในส่วนของการจัดการชนิด ปริมาณ เวลาการเพาะปลูกวัตถุดิบ จะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย IT เพื่อเพิ่มประสิทธิความต่อเนื่องของวัตถุดิบ และลดความเสี่ยงของวัตถุดิบล้นตลาด สำหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้ทำการวางแผนกับกลุ่มเษตรกรว่าจะหางบประมาณมาขอรับรองมาตรฐานออร์แกนิคสากล เพื่อรองรับการส่งออกในตลาดต่างประเทศในอนาคต ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของกลุ่มจะแปรรูปผ่านโรงงาน OEM มีมาตรฐาน HACCP GMP รับรองเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายและของบริษัท ผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยมี QR code ที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงแปรรูปได้ ปัจจุบันมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นตัวนี้ คาดว่าอีก 1 ปีจะมีการนำมาใช้จริงตามแผน.

โฉมหน้าชาวแก๊งถิ่นนิยม อนาคตคนคุณภาพของประเทศไทย


เกียรติประวัติและผลงาน :

- ปี พ.ศ.2554 ได้รับรางวัล "การนำเสนอบทความวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น" เรื่อง การศึกษาแบบแผนโปรตีนของฟรุตติ้งบอดี้ Cordyceps ninchukispora บนอาหารแข็งเมล็ดธัญพืชฯ

- ปี พ.ศ.2554 ภายใต้การนำของ น.ส.จิราวรรณ คำซาว ทำให้ที่ หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

-ปี พ.ศ.2555 ภายใต้การนำของ น.ส.จิราวรรณ คำซาว ทำให้ที่ หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ "รางวัลเหรียญทอง" ในการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- ปี พ.ศ.2558 ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์ AlFAMA เลขที่ 51-1-08255-1-0072

- ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัล "ผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัยดีเด่น ในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครังที่ 2"

คนตัวเล็ก หัวใจใหญ่ ผู้เปลี่ยนแปลงบ้านเกิดด้วยความรู้ระดับด็อกเตอร์

ข้อมูลการติดต่อ

นางสาวจิราวรรณ คำซาว
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 14 ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร.08-1026-0469 และ 08-8269-2510
FBP : ALFAMA2015
FB : Mon jirawan

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด