เกษตรกรต้นแบบ
"สิรินุช ฉิมพลี ผ่านวิกฤติสู้ชีวิตด้วยปลากัดส่งออก
เริ่มต้นจากความไม่รู้ สู่ชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลก"
คุณสิรินุช ฉิมพลี  จ. นครปฐม ปี 2560
เมื่อไม่คิดจะยอมแพ้และไม่ทอดทิ้งความหวัง
ชีวิตย่อมไม่มีทางตันและไม่มีวันจนตรอก

สิรินุช ฉิมพลี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2560

ปีพ.ศ.2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศไทย มีการลอยตัวค่าเงินบาทจนเกิดสภาวะต้มยำกุ้ง ทำให้ความฝันจะได้เห็นประเทศไทยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชียต้องพังภินท์ลงไป และกว่าไทยเราจะฟื้นตัวได้กับสถานการณ์นี้ก็นานหลายปี สภาวะเศรษฐกิจตกครั้งนั้นจึงส่งผลให้นายทุนที่กู้เงินมาลงทุนเก็งกำไรต้องประสบกับมูลค่าหนี้เพิ่มขึ้นทบทวีจากมูลค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ทำให้หลายคนที่ปรับตัวปรับใจไม่ทัน ต้องล้มละลาย ปิดกิจการ บ้างฆ่าตัวตาย กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถไปชั่วข้ามคืน ซึ่งมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงผู้มีเบี้ยอัฐเพียงน้อยนิดหรือจะต้านกระแสเศรษฐกิจแบบนี้ได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจล้มลงแบบโดมิโน ผู้ใช้แรงงานฝีมือดีประสบการณ์เด่นถูกลอยแพในตลาดแรงงานเป็นเบือ แล้วนักศึกษาจบใหม่ไร้ประสบการณ์จะไปเหลือหนทางอะไรให้ไป นอกจากเดินวิจัยฝุ่นไปวันๆ

จากคนไม่มีทั้งเงินทุนหรือพื้นความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากัด และถูกหยามหมิ่นสารพัน
กลับพุ่งขึ้นสู่แถวหน้าของวงการปลากัดไทยได้ในปัจจุบันย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2443 ก้อย สิรินุช ฉิมพลี เป็นเพียงนักศึกษาจบใหม่ ที่เดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม แล้วมุ่งตรงเข้าสู่ตลาดแรงงานในทันที ซึ่งแน่ล่ะว่า ณ ช่วงเวลานั้นมีแต่คนว่างงานมากกว่าตำแหน่งงานว่างก้อยจึงหนีไม่พ้นสภาวะว่างงาน เพราะหางานทำในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ได้ยากยิ่งกว่าหาสาขา 7-11 ต่อให้พกพาความรู้ระดับปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจ ออกมาด้วย ก็ไม่ช่วยให้หางานได้ง่ายหรือเรียกค่าเหนื่อยได้มากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุด สถานประกอบการต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด พากันลดต้นทุน ลดเงินเดือนพนักงานที่ยังคงจ้างอยู่ เพื่อประครองตัวเองให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจไปให้ได้ การจะว่าจ้างแรงงานสักหนึ่งตำแหน่งจำต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างหนัก นอกจากจะหาตำแหน่งงานว่างยากแล้วยังจะมีจำนวนแรงงานล้นเกินความต้องการคอยช่วงชิงที่นั่งในงานประจำจ่อรออยู่อีกมากมาย จึงไม่ต้องมานั่งฝันหวานจินตนาการเรื่องรายได้ดีๆ ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน แต่เมื่อปากท้องคนเรายังคงต้องการพลังงานเพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไป คนมีลมหายใจอย่างก้อยหรือจะยอมแพ้ต่อโชคชะตา โดยไม่ดิ้นรนทำอะไร ทั้งๆ ที่ยังมีสติสัมปชัญญะ มีมือ มีเท้า และ ต้นทุนมันสมองอันดีครบถ้วน

ผลิตผลที่ผลิตได้จากใจรัก ของ Sirinut Betta Farm
นึกถึงปลากัดสีสวย พันธุ์ดี ต้อง Sirinut Betta Farmกว่าจะมาเป็น Sirinut Betta Farm :"หลังเรียนจบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นช่วงประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปลายปี 2540 จึงหางานทำไม่ได้ ที่หาได้ก็ไม่พอเลี้ยงดูตัวเอง เลยกลับมาตั้งหลักอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมเพื่อหางานทำหารายได้เลี้ยงตัวเอง ไม่ทำตัวเป็นภาระของพ่อกับแม่ ช่วงแรกๆ ตอนกลับมาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงช่วยพ่อแม่ทำไร่พริก ระหว่างนี้ก็สังเกตเห็นว่าคนในหมู่บ้านมีการเพาะเลี้ยงปลากัดจีนขายส่งออก โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงบ้าน ก็คิดว่าดีนะ ไม่ต้องไปเร่ขายก็มีคนมาซื้อถึงบ้าน ทำให้สนใจการเพาะเลี้ยงปลากัด จึงเริ่มหาข้อมูลเรื่องปลากัดมาอ่าน ศึกษาจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และวารสารของกรมประมง ทำให้ทราบว่าตลาดของปลาสวยงามโดยเฉพาะตลาดปลากัดเป็นตลาดที่ใหญ่ และปลากัดเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออก ด้วยคุณสมบัติของปลากัด คือ เลี้ยงง่าย ตายยาก มีสีสันสวยงาม ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยและทนทุกสภาพอากาศ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ทำให้สนใจและเริ่มอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากัดนับจากวันนั้นมา พร้อมกับคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องพัฒนาส่งออกปลากัดให้ได้ คิดไปไกลทั้งๆที่ไม่มีความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลากัดเลย ไม่มีความรู้ด้านการส่งออก ไม่เก่งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพื่อนบ้านต่างกล่าวหาว่าบ้า เลี้ยงปลากัดไม่ต้องจบปริญญาตรีก็เลี้ยงได้ และดูถูกว่าเราจะทำไม่ได้ แต่ด้วยมีแรงใจอันมุ่งมั่น ขยันอดทน ทำการฝึกหัดเพาะพันธุ์ปลากัดเรื่อยมา พร้อมกับทำตลาดออนไลน์ทั้งบน Facebook,Instagram และ เว็บไซต์ sirinutbettafarm.com ขยายฐานการผลิต เดินสายประกวดปลากัด จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ และสามารถทำตลาดปลากัดส่งออกไปได้ไกลหลายประเทศในปัจจุบัน ในนาม Sirinut Betta Farm "

ภาพรวมการผลิต : ที่ Sirinut betta farm เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด ที่แบ่งแยกการเพาะพันธุ์ออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. สายพันธุ์ดั้งเดิม คือ ปลากัดป่า (Wildtype) เลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปลากัดป่าของประเทศไทย

2. สายพันธุ์พัฒนา คือ ปลากัดเน้นสีสันสวยงาม ทำเป็นธุรกิจส่งออกและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้

- ปลากัด Half moon

- ปลากัด Crowntail

- ปลากัดสองหาง Double Tail

- ปลากัดหม้อ Half Moon Plakat

- ปลากัดเก่ง Fighter

- ปลากัดจีน Veiltail/Longfin

- ปลากัด Super Delta

ที่ Sirinut betta farm จะเน้นผลิตปลากัดให้ครบทุกสายพันธุ์ ตามตลาดนิยม เพื่อให้ลูกค้ามาซื้อที่ฟาร์มแล้วได้ครบทุกสายพันธุ์ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อหลายที่ เป็นการช่วยลูกค้าประหยัดเวลา มาที่นี่ที่เดียวได้ครบทุกสายพันธุ์

ปลากัดสายพันธุ์พัฒนา เน้นสีสันสวยงาม จาก Sirinut Betta Farmการจัดสรรพื้นที่ : มีการจัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมงดังนี้

1. โซน เพาะปลากัด

2. โซน อนุบาลลูกปลากัด

3. โซน โรงเรือนเลี้ยงปลากัด

4. โซน พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์

5. โซน บ่อพักน้ำ

6. โซน บ่อน้ำทิ้ง

7. โซน แพ็คปลา (โซนคัดแยกและบรรจุภัณฑ์)

โดยการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดจะแบ่งเป็น

1. บ้านพักอาศัยของครอบครัว ใช้พื้นที่ 1 ไร่

2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด ใช้พื้นที่ 2 ไร่ แบ่งเป็นโซนอนุบาลลูกปลากัด โซนเลี้ยงปลากัด 3 โรงเรือน โซนแพ็คปลากัด

3. บ่อน้ำ ไว้เป็นบ่อน้ำทิ้ง ใช้พื้นที่ 1 งาน เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำปลากัดจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้าน ในบ่อน้ำทิ้งก็จะเลี้ยงปลาไว้บริโภค เช่น ปลาทับทิม ปลานิล ปลาช่อน น้ำในบ่อก็ยังสามารถนำมารดน้ำต้นไม้ภายในฟาร์มได้

4. พื้นที่ว่าง 3 งาน ไว้สำหรับสร้างโรงเรียนปลากัดในอนาคต และไว้รองรับการขยายงาน

บริเวณรอบฟาร์มปลูกเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เช่น พยุง มะฮอกกานี คูณ มะค่าโมง ต้นสักทองและมีการปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทาน ได้แก่ แก้วมังกร ลำไย กล้วย ชะอม ผักบุ้ง ตะไคร้ ต้นแค มะนาว มะกรูด กะเพรา

แผนผังการจัดสรรพื้นที่ของ Sirinut Better Farm


การวางแผนการผลิต : ดูจากสถิติในแต่ละปีว่าช่วงเดือนไหนลูกค้าซื้อปลากัดน้อย ช่วงไหนซื้อปลากัดเยอะและเป็นประเทศอะไรบ้าง เพื่อวางแผนการผลิตในฟาร์มและเครือข่ายลูกเล้าที่เลี้ยงปลากัดไม่ให้ปลากัดล้นตลาดขายไม่ทัน หรือผลิตปลาน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วงปีใหม่อิหร่าน (เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม หรือ มีนาคมถึงเมษายน หรือเมษายนถึงพฤษภาคม ในแต่ละปีจะเปลี่ยนวันและเดือนทางฟาร์มต้องพยายามถามลูกค้าว่าปีใหม่บ้านเขาที่อิหร่านเดือนไหน เพื่อวางแผนการผลิตได้ถูกช่วงเวลา) ลูกค้าอิหร่านจะมีความเชื่อเก่าแก่โบราณที่ชอบมอบสิ่งมีชีวิตให้กันในวันปีใหม่อิหร่านเพื่อเป็นการต่ออายุ ปลาที่นิยมให้คือปลากัด เพราะมีราคาาไม่แพง ไม่ต้องใช้ออกซิเจน แค่ใส่ขวดน้ำ ขวดโหล เขาสามารถอยู่ได้ จึงต้องวางแผนการผลิตก่อน 4 เดือน เพราะว่าปลากัดมีอายุพร้อมขาย 4 เดือน (ความต้องการประมาณ 500,000 ตัวต่อรอบการผลิต) และลูกค้าชอบสีแดงเป็นสีมงคลเพราะฉะนั้นจะเน้นที่ฟาร์มและเครือข่ายลูกเล้าให้เน้นผลิตปลากัดจำนวนมากและเน้นสีแดง ส่วนยุโรปปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศจะหนาวจัดส่งปลากัดไปจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องการตายและเสียหาย ลูกค้าไม่ค่อยนิยมซื้อปลากัดช่วงฤดูหนาว เราก็จะวางแผนการผลิตให้น้อยลง ส่วนสีของปลากัดเราต้องศึกษาว่าประเทศไหนชอบสีอะไร และขณะนี้มีสีไหนเป็นที่นิยม เพื่อเราจะผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น ยุโรปชอบสี น้ำเงิน เขียว ส่วนเอเชีย จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิหร่าน จะชอบสีแดง และศึกษาจากอินเตอน์เน็ต บน website ประมูลปลากัดในไทย และประมูลปลากัดต่างประเทศ ว่าตอนนี้คนนิยมประมูลสีไหน เช่น ตอนนี้นิยมสี fancy คือ สามสีในตัวเดียวกัน เราก็จะบอกที่ฟาร์มและเครือข่ายลูกเล้าของเราให้หาพ่อแม่พันธุ์ปลากัดสี fancy มาเพาะ โดยที่ฟาร์มจะเน้นวางแผนการผลิตโดยเอาตลาดนำการผลิต

สภาพแปลงการผลิตปลากัดจาก Sirinut Better Farm


การบริหารจัดการ :

- ตั้งเป้าหมายการผลิตในรอบปีไม่ต่ำกว่า 300,000 ตัวต่อปี ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ให้ทุกคนในฟาร์มเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน

- อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องแพ็คปลา ให้ความรู้กับทุกคนในฟาร์มเพื่อใช้เครื่องแพ็คปลาได้มีประสิทธิภาพและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

- ตู้แช่น้ำแข็งสำหรับแพ็คปลากัดมีการติดตั้งสายดิน ป้องกันเรื่องปัญหาไฟฟ้าดูด

- มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าในฟาร์ม เพราะมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องแพ็คปลา แอร์ ตู้แช่น้ำแข็ง ปั๊มออกซิเจน เสี่ยงต่อการโดนน้ำระหว่างการแพ็คและเลี้ยงปลากัด เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

- ประสานกับกรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องปลาป่วย ลดปัญหาเรื่องปลาเป็นโรค เพื่อผลิตปลากัดให้ได้มาตรฐานของกรมประมง

- เลือกพ่อ - แม่พันธุ์ปลากัด ที่เลือดไม่ชิดกันเพราะจะทำให้ยีนด้อยเสี่ยงกับการได้ลูกปลากัดที่พิการ และป่วยง่าย

- อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัดควรเป็นอาหารธรรมชาติและสดไม่ตาย เช่น ลูกน้ำ ลูกไร ไรทะเล(Artemia) จะทำให้ปลาแข็งแรง (เพราะถ้าอาหารมีชีวิต ปลากัดจะได้ออกกำลังกาย ว่ายขึ้นว่ายลงเพื่อกินอาหารที่ว่ายไปมา) สีสวย(โปรตีนที่อยู่ในพวกอาหารธรรมชาติ จะสูงกว่าอาหารสำเร็จรูปทำให้ปลากัดมีสีสวย)

- ตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลาทุกครั้ง โดยการดูเบื้องต้น เช่น ดูจากสี กลิ่น เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับน้ำ

- ใช้เครื่องตรวจ pH hydro test kit เป็นการตรวจหาค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อปลากัด เป็นการควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลากัด ดังนั้นการทดสอบคุณภาพน้ำ ทุกครั้งจึงปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลากัดให้ประสบผลสำเร็จ (ค่า pH ที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลากัดอยู่ที่ 6.7 - 7.5)

- ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำที่จะใช้สำหรับแพ็คปลากัดให้อยู่ที่อุณหภูมิ 20 - 23 องศาเซลเซียล ปลากัดจะเย็นสดชื่นลดความเครียดของปลา ลดการตาย การกัดหางของปลาขณะขนส่ง ทำให้ปลากัดเสียหายจากการขนส่งน้อยลง

- ใช้เครื่องปั๊มออกซิเจน(Air pump) เพิ่มออกซิเจนในน้ำที่ใช้สำหรับแพ็คปลากัด เพื่อลดปัญหาปลาขาดอ๊อกซิเจน สามารถเพิ่มระยะการเดินทางของปลากัดได้นานขึ้น ลดปัญหาการปลาตายขณะขนส่งได้

- ทำบ่อพักน้ำและพักน้ำก่อนนำน้ำมาใช้ทุกครั้ง เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดเป็นน้ำบาดาล น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินน้ำจะไม่มีออกซิเจนจึงต้องมีการพักน้ำในบ่อพักน้ำอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อนนำมาใช้กับปลากัด เป็นเทคนิคทำให้ปลาโตไว แข็งแรง

- ก่อนแพ็คปลากัดส่งออกควรงดให้อาหารปลากัดล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อให้ปลาถ่ายสิ่งปฏิกูลออกให้หมด ระหว่างการขนส่งปลาจะได้ไม่ถ่ายมูลออกมาทำให้น้ำในถุงปลาเน่าเสียเป็นสาเหตุทำให้ปลาตาย

- จัดทำแผนการตลาด ทำโปรโมชั่นให้ลูกค้า ถ้าซื้อมากก็มีการลดราคาหรือแถมปลากัด มีบริการหลังการขาย เช่น มีคู่มือการเลี้ยงและการดูแลรักษาปลากัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และรักษาฐานลูกค้าไว้

ปลากัดสามสี(แฟนซี) เป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศ
ซึ่งตลาดอิหร่านมีความต้องการมากประมาณ 500,000 ตัว ช่วงปีใหม่ เพราะนิยมมอบสิ่งมีชีวิตให้กันการแปรรูป : ด้านการแปรรูปสินค้ามี 2 ชนิดด้วยกัน คือ การทำเสื้อและกระเป๋าลายปลากัด เนื่องจากปลากัดเป็นปลาสวยงามไม่สามารถแปรรูปได้ แต่ Sirinut Betta Farm ก็ไม่หยุดนิ่งพยายามขยายการตลาดโดยทำเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำเป็นเสื้อลายปลากัด กระเป๋าลายปลากัด เพราะบางทีคนที่ชอบปลากัดก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงปลากัด เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ซื้อเป็นของฝากได้ โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ตัวอย่างประเทศออสเตรเลีย เวลาคนไปเที่ยวก็จะซื้อพวกเสื้อ กระเป๋า ลายจิงโจ้ หมีโคอาร่า เป็นของฝาก เป็นการโปรโมทปลากัดของไทยเราด้วย โดยจะใช้รูปปลากัดที่ฟาร์มถ่ายเสนอต่อยอดสกรีนเป็นลายเสื้อ กระเป๋า ใส่คำว่า Siamese fighting fish ชี้ให้เห็นว่าเป็นปลากัดของไทยเรา รูปปลากัดที่ใช้ก็จะดึงความโดดเด่นเรื่องสีของปลากัด ให้เห็นถึงความสวยงามของปลากัด

การตลาด : แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ตลาดล่างและตลาดบน

ตลาดล่าง คือ เป็นการขายส่ง ในลักษณะการขายปริมาณมากให้กับบริษัทส่งออกซึ่งกำหนดราคาไว้ไม่สูงมาก เพื่อให้ลูกค้าบริษัทส่งออกนำไปขายต่อได้อีกที ราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของปลากัด เช่น

- ปลากัดจีน Veiltail / Longfin ขายราคาตัวละ 3.8 บาท

- ปลากัดคราวเทล crown tail ขายราคาตัวละ 6 บาท

- ปลากัด สองหาง(Double Tail) ขายราคาตัวละ 8 บาท

- ปลากัด super ขายราคาตัวละ 10 บาท

- ปลากัด half moon plakat ขายราคาตัวละ 35 บาท

- ปลากัด half moon ขายราคาตัวละ 40 บาท

- ปลากัด หม้อ fighter ขายราคาตัวละ 50 บาท

- ป่ากัดป่า Wildtype ขายราคาตัวละ 100 บาท

*ปลากัดป่าส่วนหนึ่งเลี้ยงไว้เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมไว้

Siamese fighting fish By Sirinut Bettq Farmตลาดบน คือ เป็นการขายจำนวนน้อยให้กับลูกค้าโดยการถ่ายรูปขายทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะนิยมซื้อปลากัดจากรูปภาพ จะขายให้กับลูกค้าต่างประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของปลากัด เช่น

- ปลากัดจีน Veiltail / Longfin ขายราคาตัวละ 10 usd.

- ปลากัดคราวเทล crown tail ขายราคาตัวละ 15 usd.

- ปลากัด สองหาง(Double Tail) ขายราคาตัวละ 20 usd.

- ปลากัด super ขายราคาตัวละ 10 usd.

- ปลากัด half moon plakat ขายราคาตัวละ 20 usd.

- ปลากัด half moon ขายราคาตัวละ 15 usd.

- ปลากัด หม้อ fighter ขายราคาตัวละ 30 usd.

- ป่ากัดป่า Wildtype ขายราคาตัวละ 15 usd.

เราจะทำ "โรงเรียนปลากัดแห่งแรกของโลก" เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลากัด ในระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน


การออกแบบสินค้าและบริการ : ทางฟาร์มจะเน้นการพัฒนาสีของปลากัดและศึกษาว่าแต่ละปีความต้องการและนิยมสีของปลากัดแบบไหนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ถ้าเป็นลูกค้าเอเชีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปรจะชอบสีที่เป็นมงคล สีที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นสีแดงเป็นหลัก ส่วนยุโรป อเมริกา ก็จะชอบสีน้ำเงิน สีเขียว สีfancy (ตัวเดียวหลายสี)

- ประกวดปลาชิงถ้วยรางวัลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

- การสร้างตราสัญลักษณ์ของฟาร์มจะติดไปที่ข้างถุงปลากัดเพื่อให้ลูกค้าจำฟาร์มของเราได้ ง่ายขึ้น

- การจัดการโลจิสติกส์/การกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

เนื่องจากปลากัดเป็นปลาที่ส่งออกต่างประเทศจึงต้องดูจากเวลาของเครื่องบิน ทางฟาร์มจะมีการคำนวณการบรรจุปลาใส่ถุงโดยคำนวณจากเวลาของเครื่องบินออก เพราะถ้าบรรจุเร็วปลาก็จะเสียหาย แต่ถ้าช้าก็จะไปไม่ทันเครื่องบิน ก่อนแพ็คปลากัดส่งออกงดให้อาหารปลากัดล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อให้ปลาถ่ายสิ่งปฏิกูลออกให้หมด ระหว่างการขนส่งปลาจะได้ไม่ถ่ายมูลออกมาทำให้น้ำในถุงปลาเน่าเสียเป็นสาเหตุทำให้ปลาตาย

การแข่งขันทางการตลาด : แบ่งเป็น

- การแข่งขันในประเทศ เนื่องจากปลากัดเป็นปลาที่ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงคนสามารถเลี้ยงได้ง่าย วิธีการเลี้ยงก็เปิดเผยกันมากขึ้น ทำให้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากัดจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการลดราคาเพื่อแย่งชิงตลาดกัน ทางฟาร์มต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการขายปลาทางอินเตอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์เพื่อ หาตลาดเองโดยไม่พึ่งบริษัทส่งออก

- การแข่งขันในต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เริ่มผลิตปลากัดแต่ยังได้จำนวนน้อย ในอนาคตเป็นคู่แข่งที่เราประมาทไม่ได้ แต่โชคดีที่อาหารปลากัดในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เราสามารถเลี้ยงได้ง่ายและดีกว่า

แผนการพัฒนาการเกษตรในอนาคต : undefined มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คนได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ข้อมูลด้านการเลี้ยงปลากัดเพื่อให้คนที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน อนุรักษ์สายพันธุ์ปลากัดรวมทั้งให้คนได้เห็นคุณค่าของปลากัดไทย มีความภาคภูมิใจในปลากัดปลาของประเทศไทยเรา

ปลากัด หรือ Siamese fighting fish ถูกประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560


เกียรติประวัติและผลงาน :

- ปี 2558 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เลขที่ TH 7321100003

- ปี 2558 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เลขที่ TH 7331130004

- ปี 2558 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น "เกษตกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้"

- ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงาม เลขที่ 7426-12-59-73016


รางวัลในการประกวดปลากัด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 53 รางวัลปี พ.ศ.2553

1. นครปฐมฟิชแฟร์ "ครั้งที่ 1 "
- รางวัล Best In Snow (ประเภทปลากัดครีบยาว) 1 รางวัล
- รางวัลชะนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล

2 . Ratchaburi Ornamental Fish Festival ครั้งที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 1 รางวัล


ปี พ.ศ. 2554

1. ประมงน้อมใจทั่วหล้า ประจำปี 2554
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยวรวมทุกประเภทสี) 1 รางวัล

2. Ratchaburi Ornamental Fish Festival ครั้งที่ 4
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ปลากัดครีบยาว หางจักร หางหนามเตย หางมงกุฎหลากสี แฟนซี) 1 รางวัล


ปี พ.ศ. 2555

1. Betta Australia IBC International Betta Show September 2012

1.1.Best Of Division
- Division : Crowntail Single tail 1 รางวัล

1.2.Class Winner 1 st
- Red / Black CTM 1 รางวัล
- Patterned CTM 1 รางวัล
- Black Orchid CTM 1 รางวัล


ปี พ.ศ. 2556
1. นครปฐมฟิชแฟร์ "ครั้งที่ 6"
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ครีบยาวหางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี/คราวเทล) 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ครีบยาวหางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี/คราวเทล) 1 รางวัล

2. Victoria Betta(Australia) September 2013
2.1.Special Show Award
- Crowntail Female(All Colors/Patterns) 1 รางวัล

2.2.Name 1 st Place
- Color Of From Variations 1 รางวัล

2.3.Name 2 st Place
- Solid Color CTM 1 รางวัล
- Color Of From Variations 1 รางวัล

2.4.Name 3 st Place
-Solid Color CTM 1 รางวัล

3.Betta Australia IBC International Betta Show October 2013
3.1.Best Of Show 1 รางวัล

3.2.Best In Variety
- Halfmoon Doubletail (Male) 1 รางวัล
- Crownyail(Female) 1 รางวัล

3.3. Class Wniner 1 st
- Bi Color And Patterned DTM 1 รางวัล
- Crowntail Female (All Color And Patterns) 1 รางวั

3.4. Class Winner 2 nd
- Half Moon Doubletail 1 รางวัล
- Doubletail Female (All Color and Pattenns) 1 รางวัล

3.5. Class Winner 3 nd
- Bicolor And Patterned CTM 1 รางวัล
- From And Finnage 1 รางวัล
- Bicolor And Pattenned CTM 1 รางวัล

6. Bulacan Aquarist Festival Show (Philippines) December 2013
6.1. Category Champion
- CT Champion 1 รางวัล

6.2. Class Winner 1 st
- Crowntail Black Orchid 1 รางวัล
- Crowntail Patterned/ Bi – Color 1 รางวัล
- Crowntail AOC 1 รางวัล
- Halfmoon Red 1 รางวัล

6.3. Class Winner 2 nd
- Crowntail Black Orchid 1 รางวัล
- Crowntail AOC 1 รางวัล
- Big Ears (Female) 1 รางวัล

6.3. Class Winner 2 rd
- Crowntail Black Orchid 1 รางวัล
- Crowntail Light Iridscent 1 รางวัล
- Crowntail AOC 1 รางวัล


ปี พ.ศ. 2557

1.นครปฐมฟิชแฟร์ "ครั้งที่ 7"
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล
(ประเภทปลากัดครีบยาว หางมงกุฎหรือหนามเตย รวมทุกประเภทสี /คราวเทล)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล
(ประเภทปลากัดครีบยาว หางมงกุฎหรือหนามเตย รวมทุกประเภทสี /คราวเทล)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล
(ประเภทปลากัดครีบยาว หางมงกุฎหรือหนามเตย รวมทุกประเภทสี /คราวเทล)
- รางวัลชมเชย(ประเภทปลากัดจีน) 2 รางวัล

2.Sydney Splendens Society International Betta Competition August 2014
2.1. Class Winner 1 st
- Division : Doubletail Galfmoon (Male) 1 รางวัล
- Division : Crowntail(Male) 1 รางวัล

2.2.Class Winner 2 nd
- Division : Crowntail(Female) 1 รางวัล

2.3.Class Winner 3 rd
- Division : Crowntail(Female) 1 รางวัล
- Division : Crowntail(Male)


ปี พ.ศ. 2558

งานนครปฐมฟิชแฟร์ "ครั้งที่ 8"
- รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทปลากัดครีบยาว หางมงกุฎหรือหนามเตย รวมทุกประเภทสี /คราวเทล)
1 รางวัล


ปี พ.ศ. 2559

Showbettas Awards 2016 Malasia
1. Crowntail AOC Class 1 st 1 รางวัล
2. Crowntail AOC Class 2 nd 1 รางวัล
3. Crowntail AOC Class 3 rd 1 รางวัล

ข้อมูลการติดต่อ

สิรินุช ฉิมพลี
Sirinut Betta Farm
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 ซอยอ้อมพยศ 2 ตำบลโพรงมะเดื่อ
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 08-6176-1228 และ 08-1515-3818
FB : Sirinut Betta Farm
Web : www.sirinutbettafarm.com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด