เกษตรกรต้นแบบ
"ภาณุวัฒน์..เจ้าของ"วาสนาเมลอนฟาร์ม"ร้อยล้าน"
คุณภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ  จ. สระบุรี ปี 2552
..การลงมือทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถึงแม้จะล้มเหลว100ครั้งขอให้สำเร็จเพียง1ครั้งก็เพียงพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้

พี่..ภาณุวัฒน์ เจ้าของสวนเมล่อน..วาสนาฟาร์ม

"แต่เดิมนั้นพี่ภาณุวัฒน์ทำงานด้านอุตสาหกรรมอยู่ใน กรุงเทพฯ จบวิศวกรรมเครื่องกลจากเทคโนโลยีมหานคร วิกฤตปี40ทำให้บริษัทที่พี่ภาณุวัฒน์ทำงานอยู่นั้นถูกวิกฤตปี40ไปด้วย ทำให้พี่ภาณุวัฒน์ประสบปัญหาในวิกฤตนี้ไปด้วย จากวิกฤตดังกล่าวทำให้พี่ภาณุวัฒน์ได้มองหาธุรกิจตัวใหม่ ภาคธุรกิจเกษตรจึงเป็นธุรกิจใหม่ที่พี่ภาณุวัฒน์มองเพราะในประเทศที่เจริญแล้วหลายๆประเทศอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ร่ำรวย เลยหวนกลับมามองทำไมเกษตรกรไทยจึงไม่รวย จึงกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่ภาณุวัฒน์หันมาพัฒนาตนเอง ซึ่งครอบครัวมีพื้นฐานด้านงานเกษตรอยู่บ้าง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

วาสนาฟาร์ม มีพื้นที่ในการทำเมล่อน ประมาณ 170 ไร่ มีคนงานที่พักอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100-150 คน ดังนั้นในการดูแลคนงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะคนงานคือสิ่งที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานมีประสิทธิภาพเพราะถ้าคนงานมีความสุขแล้วก็จะตั้งใจทำงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นในเรื่องการบริหารจัดการคนงานพี่ภาณุวัฒน์จึงให้ความสำคัญเป็นที่สุด เพราะ แรงงานคน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด(ในหลักคิดของพี่ภาณุวัฒน์)ดังนั้นคนงานทำสวนเมล่อนของวาสนาจึงมีสวัสดิการต่างๆเช่น มีประกันสังคม,มีโบนัสให้พนักงานทุก4เดือน , มีเงินทุนสำหลับบุตรคนงานปีละ2 ครั้ง , สวดมนต์เดือนละ 2 ครั้ง ฯลฯ นี่คือบางส่วนของการดูแลพนักงานของวาสนาฟาร์ม ที่ใส่ใจคนทุกกระเบียดนิ้ว

ในส่วนของ"วาสนาฟาร์ม"สิ่งที่ตระหนักอยู่ตลอดคือ"ความปลอดภัย"ที่ทางฟาร์มต้องรับผิตขอบคือ
1.ต่อผู้ผลิต คือ ต่อตัวเองและพนักงานในสวน
2.ต่อสิ่งแวด คือ ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.ต่อผู้บริโภค คือ สิ่งที่เราส่งมอบให้ลูกค้า ต้องดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด
นี่คือสิ่งที่ทางฟาร์มตะหนัก จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการทำการเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)ประเภทพืชล้มลุก จากกรมวิชาการเกษตร

ระบบเทคโนโลยีในการจัดการสวนฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

ในการทำการเกษตรนั้นไม่ว่าจะทำการเกษตรใดๆสิ่งที่เกษตรกรจะต้องพบคือ วิกฤต ต่างๆที่จเกิดขึ้น ซึ่งวิกฤตดังกล่าวนั้นพอจะกล่าวได้หลักๆคือ
1.)วิกฤตด้านแรงงาน
2.)วิกฤตด้านการผลิต
3.)วิกฤตด้านการตลาด
4.)วิกฤตเงินทุน
นี่คือวิกฤตที่เกษตรกรจะต้องเจอในการทำการเกษตรหากเรารู้ถึงตัวแปลแต่ละตัวของวิกฤตนั้นๆเราสามารถควบคุมหรือตัดตัวแปลต่างๆนั้นออกไปก็จะทำให้วงจรของวิกฤตนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้แต่สร้างความเสียหายให้เราน้อยที่สุด นี่คือ สิ่งที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆ

ในส่วนของสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการลงมือทำอะไรก้แล้วแต่มีหลักคิดหลักๆคือ 1.แรง , 2.สติปัญญา , 3.เงินทุน สิ่งเหล่านี้จะมีค่าตัวแปลของเวลาและความสำเร็จคือ
1.ในตอนแรกเงินทุนน้อยต้องใช้แรงและสติปัญญาให้มาก = ประสบความสำเร็จ
2.ในตอนกลางเงินทุนมีเพิ่มลงมากขึ้นแรงยังมีมากสติปัญญาใช้มาก = สำเร็จมากขึ้น
3.ในตอนท้ายเงินทุนมีมากลงมากขึ้นแรงและสติปัญญาเหลือน้อย = ประสบความสำเร็จ
เรามีสิ่งใดที่ถนัดให้ใช้สิ่งนั้นให้มากที่สุด
**หากเงินน้อย ไม่ขยัน ไม่คิดขวนขวาย = ล้มเหลว**

ผลผลิตของ"วาสนาฟาร์ม"

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำสวน 2550
-เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนประจำ จ.สระบุรี
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการทำการเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)ประเภทพืชล้มลุก จากกรมวิชาการเกษตร

สวนเมล่อนของวาสนาฟาร์ม

ข้อมูลการติดต่อ

สวนวาสนาฟาร์ม เลขที่ 67 ม.5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด