เกษตรกรต้นแบบ
"เอกสิทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งแปรรูปน้ำผึ้งแห่งเมืองลำพูน"
คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง  จ. ลำพูน ปี 2557

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของสมาชิกชาวสวนลำไย เมื่อปี 2550 ได้ลิเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับลำไยสดและลำไยอดบแห้งเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนทางกลุ่มเห็นว่าการรวมตัวกันเป็นสิ่งที่ดีสามารถมีอำนาจในการต่อรองราคาขายสินค้าให้ได้ราคาที่สูงมากขึ้น ต่อมาสมาชิกได้ปรึกษากันว่าทุกคนล้วนมีสวนลำไยจำนวนมากจึงได้เสนอโครงการผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำไยขึ้นในทางการเกษตรผึ้งยังช่วยผสมเกษตรของดอกลำไยทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำผึ้งและส่วนต่างของผึ้งอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ภายใต้แบรนด์สินค้า "Sang Phueng"หรือน้ำผึ้งตราแสงผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่คุณภาพในระดับ5ดาว จำหน่ายน้ำผึ้งจากดอกลำไยและดอกไม้ป่ารวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนั้นผึ้งหรือมีน้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบ

จากเดิทที่ทางกลุ่มมีแต่ขายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และก็มีปัญหาราคาลำไยตกต่ำทุกปี กลุ่มจึงมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งอีทางหนึ่งทั้งจากการขายน้ำผึ้ง ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการเลี้ยงผึ้ง จากเดิมที่ได้น้ำผึ้งมาก็บรรจุขวดขาย สู่ก่ีพัฒนาระบบมาตรฐานทำให้น้ำผึ้งของกลุ่มมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เช่นได้รับรองมาตรฐาน GMP และ อย.

คุณเอกสิทธิ์กับหน้าร้านของกลุ่มฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

ชาสมุนไพรน้ำผึ้งแลพน้ำผึ้ง ตราแสงผึ้ง
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสินค้าเพื่อไปสู่ระบบการขายสู่โลกออนไลน์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการทำธุรกิจอย่างรอบคอบนำเสนอกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินของกลุ่มดดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ิงถิ่น เพื่อยกระดับสินค้าของเราให้ได้ระดัยสินค้าเกรดพรีเมี่ยม โดยเราเน้นที่แรงงานเราก็ใช้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาทำงานเพื่อให้ทุกคนมีรายได้

จากการที่เราผลิตน้ไผึ้งเพียงออย่างเดียวเราได้เพิ่มเติมความรู้หาประสบการณ์เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าของเราไปอีกขั้น โดยการทำชาสมุนไพรผสมน้ำผึ้ง,ชากระเจี๊ยบแดงอบน้ำผึ้ง,ชาอัญชัญอบน้ำผึ้ง,ชามะตูมอบน้ำผึ้ง,ชาใบเตยอบน้ำผึ้ง และทางเราได้ต่อยอดไปอีกขึ้นโดยหารผลิตสินค้าชนิดใหม่เพิ่มอีก3ชนิดได้แก่ ชาขิงอบน้ำผึ้ง,ชากุหลาบอบน้ำผึ้ง,ชาข้าวหอมอบน้ำผึ้ง และเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นทั้งมีหน้าร้าน และ ขายออนไลน์

ขวดบรรจุน้ำผึ้งรูปแบบต่างๆ

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรมการทำการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงผึ้ง
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง
-ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจากผู้ประกอบการOtopสู่ผู้ประกอบการSME จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ได้รับรองมาตรฐานการผลิตแปรรูปสินค้า อย.
-ได้รับรองมาตรฐานการผลิตมาจรฐานสินค้าชุมชน มผช.
-ได้รางวัลมาตรฐานOTOP ระดับ5ดาว ประเภทอาหาร
-เกษตรสำนึกรักบ้านเกิด(รางวัลชนะเลิศ) ปี 2557

ธุรกิจของกลุ่มการเลี้ยงผึ้งและขายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่.174 หมู่12 ตำบล.น้ำดิบ อำเภอ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์.51120
Email : sangphueng57@gmail.com
เวบไซด์ : www.sangphueng.com
เฟสบุ๊ค : น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด