เกษตรกรต้นแบบ
"วิสุทธิ์ สิทธิเดช ผลิตกะปิผงบรรจุซองเจ้าแรกของเมืองไทย"
คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช  จ. ระนอง ปี 2557

คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช

เนื่องด้วยการประกอบอาชีพของชาวบ้านอ่าวเคย(บางเบน)ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำประมง อาชีพรองคือการทำการเกษตร ทำสวนสะตอ ซึ่งปีหนึ่งถึงจะได้ผลผลิตหนึ่งครั้ง ค่าใช้จ่ายที่ได้มาบางทีก็ไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน คุณวิสุทธิ์ สิทธิเดช จึงได้มีแนวคิดเรื่องการทำกะปิขึ้น โดยใช้พื้นที่ตำบลม่วงกลาง ซึ่งมีวัสดุประเภทกุ้งเคยเป็นจำนวนมากหากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดรายได้กับชุมชนก็จะเป็นการที่ดี จึงได้มีการจัดฝึกอบรมอาหารปลอดภัยในชุมชนเรื่องการทำกะปิ "กลุ่มกะปิกุ้งเสริมไอโอดีนบ้านอ่าวเคยหรือบางเบน"จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรวมตัวกันทำกะปิเคยส่งขายให้กับพ่อค้าเพื่อนำไปจำหน่ายอีกครั้ง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จากแนวคิดหลายเสียงที่ประสานขานรับ ว่าจังหวัดระนองนั้นเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตกะปิคุณภาพดี มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ริมทะเลฝั่งอันดามันมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่าชายเลน ซึ่งองค์กรUNESCO ประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมลทลแห่งหนึ่งของโลกทำให้พื้นที่ดังกล่าวอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งเคยเป็นจำนวนมาก ที่จับมาทำกะปิ

กะปิระนองจึงถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตที่ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทย จนมีคำกล่าวกันว่า กะปิที่ดีต้องระนอง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของกะปิและเป็นการเพิ่มมูลค่าของกะปิ และเป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สะดวกซื้อกะปิสด ทางกลุ่มจึงได้ผลิตกะปิผงออกมาเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภค

คุณวิสุทธิ์กับการทำกะปิของกลุ่มฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

กะปิผงบรรจุถุงลามิเนต ตรา แลเลนอง
กะปิผง คือ กะปิที่ผ่านการอบไล่ความชื้นออกแล้วนำมาบรรจุลงถุงขนาดของถุงเท่ากับซองกาแฟสำเร็จรูปปริมาณการบรรจุประมาณ1ช้อนแกง/ซอง ใช้ตำน้ำพริกได้1ถ้วย เหมาะสำหรับคน2-4 คนรับประทาน เมื่อถามว่ากะปิผงดีอย่างไร ข้อดีคือพกพาได้สะดวกไม่มีกลิ่นรบกวน สะดวกในการเก็บรักษา ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นสามารถอยู่ได้เป็นปี

จากที่ทางกลุ่มได้ขยายช่องทางการตลาด มีการขัดทำการบรรจุซองเพื่อเพื่มศักยภาพในการขาย มีการขายออนไลน์ และมีการเปิดตลาดสินค้าเพื่อส่งไปขายต่างประเทศ ดังนั้นทางกลุ่มจึงต้องการพัฒนาเรื่องระบบการผลิตของกลุ่มให้ทันสมัยและเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สินค้าคุณภาพของกลุ่มฯกะปิผง

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับรางวัลการคัดสรรผลิตภัณฑ์(OTOP)ระดับสามดาว
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ประมง ในงาน วันเกษตรแห่งชาติ ปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล)
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

"แลเลนอง"สินค้าพระเอกของกลุ่มฯ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่.5/2 หมู่4 ตำบล.ม่วงกลวง อำเภอ.กะเปอร์ จังหวัด.ระนอง รหัสไปรษณีย์.85120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด