เกษตรกรต้นแบบ
"ปกรณ์ ทรัพย์เจริญ...ผู้ผลิตแชมพูใบหมี่ "รักษ์ดิน""
คุณคุณปกรณ์ ทรัพย์เจริญ  จ. นครนายก ปี 2557
มุ่งมั่น..ตั้งใจ..ใส่ใจการผลิต..มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

คุณปกรณ์ ทรัพย์เจริญ

เป็นผลตภัณฑ์สระผมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาทางสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศรีษะด้วยคุณสมบัติของสารที่อยู่ในใบหมี่ มีสารที่นำมาใช้ได้แก่ สารที่ทำให้เป็นเมือกเพื่อเคลือบผิวและเส้นผม ช่วยให้นุ่มชุ่มชื่น แต่ด้วยทางกลุ่มยังไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดจึงอยากที่จะเปิดตลาดสินค้าแชมพูใบหมี่ให้ผู้คนรู้จักดดยทั่วกัน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ด้วยตัวผลิตภัณนั้นเป็นพืชที่มีอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นทำให้ตัววัตถุดิบนั้นหาง่ายราคาไม่แพงต้นทุนที่ใช้ในการผลิตจึงต่ำและด้วยตัวของใบหมี่เองนั้นจัดว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้และด้วยแรงงานในการผลิตนั้นเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนจึงได้แรงงานในชุมชนในการทำงานทำให้คนในชุมชนมีการชีพมีรายได้เสริมจากการผลิตแชมพู

แต่ด้วยปัจจัยบางประการที่ทำให้กลุ่มของเรานั้นยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เนื่องจากระบบการตลาดระบบการขายที่ยังไม่กว้างมากทั้งยังไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองจึงทำให้สินค้าที่ดีอยู่แล้วนั้นผู้คนจึงเข้าถึงได้ยากการรับทราบข้อมูลยังอยู่ในวงที่จำกัด

คุณปกรณ์กับต้นหมี่

ความสามารถอันโดดเด่น

แชมพูใบหมี่..รักษ์ดิน
เป็นการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่พัฒนาสมุนไพรของชุมชนตัวเองที่มีดีอยู่แล้วนั้นให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ได้สัมผัสกับและคนในชุมชนก้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้เข้าชุมชน แต่เนื่องด้วยหลายปัจจัยที่ทางกลุ่มยังขาดจึงได้ขอเสนอโครงการเพื่อขอสนันสนุนปัจจัยต่างๆในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้านั้นทางกลุ่มจะได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อขอมาตรฐานสินค้าชุมชนและมาตรฐานอื่นๆที่สมควรจะมีเพื่อที่ผู้บริโภคได้ไว้ใจมากยิ่งขึ้น และจากนั้นจะดำเนินการจัดทำเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่สินค้าจะได้เป็นที่รู้จักและสินค้าได้มีปริมาณการจัดจำหน่ายมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของกลุ่มฯ

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

แชมพูและสบู่ที่ทำจากใบหมี่

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 24 หมู่.6 ถนน.วังไทร-เขาไม้พลวง ตำบล.เขาพระ อำเภอ.เมืองนครนายก จังหวัด.นครนายก รหัสไปรษณีย์.26000
Email : rukdin2557@gmail.com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด