เกษตรกรต้นแบบ
"บุญทวี ผู้ผลิตชาอัสสัมแบรนด์ทีพนาแห่งเมืองน่าน"
คุณบุญทวี นันทะไชย  จ. น่าน ปี 2557

คุณบุญทวี นันทะไชย

ชาทีพนาเป็นยอดชาอ่อนออร์แกนิคคุณภาพเยี่ยมสายพันธุ์เดียวกับชาอัสสัมของอินเดียต้นชามีอายุตั้งแต่50-500ปีขึ้นไปซึ่งเดิมนั้นอยู่ใต้พืนป่าห้วยหลวงอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่นานาชนิด เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนั้นเนื่องจากจำนวนคนทานเมี่ยงได้ลดลง แต่ในทางกลับกัน จำนวนคนทานชาได้เพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มเจึงหันมาเริ่มผลิตชาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าและได้รับเสียงตอบรับที่ดี

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จากกระแสคนทานชาและกระแสคนตอบรับชาทีพนาที่ดีทางเราจึงได้คิดที่จะพัฒนาชาทีพนาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบแพคเก็ตและรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์เอง ทำให้เป็นที่น่าสนใจในกลุ่มลูกค้า

จากของเดิมที่เรามีอยู่ค่อยๆพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มผู้ผลิตชาอัสสัมจึงค่อยพัฒนาคุณภาพชาทีพนาให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถส่งออกสู่ตลาดภายนอกได้ด้วยรสชาดที่ไม่เป็นรองใคร

กิจกรรมการตากใบชา

ความสามารถอันโดดเด่น

ชาทีพนากับการค้าออนไลน์
ทีพนาเตรียมความพร้อมในด้านการค้าออนไลน์เตรียมสินค้าสำหรับยอดสั่งที่จะมาได้หลากหลายช่องทางเพราะเราเพิ่มชองทาง ทั้งหน้าpage ทางไลน์ และการโฆษณาทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้สินค้าของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากๆยิ่งขึ้นไป เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนมีรายได้และเป้นการอนุรักษ์ป่าไปในตัว

ชาทีพนาเองนั้น ณ ขณะนี้ได้มีการเปิดตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดการขายและเปิดตลาดใหม่ๆดังนั้นตัวบรรจุภัณฑ์ แพ็คแก็ตต่างๆ รวมถึงดรูปแบบของสินค้าเองต้องหลากหลายและตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นเพราะลูกค้าของทีพนามีหลายกลุ่ม เราจึงจำเป็นและพัฒนาศักยภาพของเราให้ก้าวเข้าไปสู่การค้าสินค้าออนไลนืเพื่อเพิ่มยอดการขายและการเข้าถึงของลูกค้า

ชาทีพนาที่มีชื่อเสียงของกลุ่มฯ

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรม เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพอาหารแปรรูป จาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
-รางวัลที่3 การประกวดพืชสวนนานาชาติ กลุ่มชา ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ ปี 2554
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2557

ร้านขายชาของคุณบุญทวี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 139 หมู่.1 ตำบล.เรือง อำเภอ.เมืองน่าน จังหวัด.น่าน รหัสไปรษณีย์55000
Email : chaboontawee@hotmail.com
เฟสบุ๊ค : Boontawee Thananchai

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด