เกษตรกรต้นแบบ
"ชินวุฒิ เกษตรหนุ่มผู้ชำนาญการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์"
คุณชินวุฒิ ปิดทองคำ  จ. ลพบุรี ปี 2557

คุณชิณวิฒิ ปิดทองคำ

จากภาวะเดิมที่ทำนามาตลอดทำเสร็จก็ขายข้าวเปลือกออกไปบางปีขาดทุน บางปีกำไร ราคาบางครั้งก็ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลทำให้ราคาข้าวไม่แน่นอนส่วนมากจะขาดทุนเสียมากกว่าได้กำไร จึงได้ปรึกษาครอบครัวเปลี่ยนวิธีในการในการทำนาเสียใหม่ หันมาปลูกข้าวแล้วสีแปรส่งให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรงโดยที่เราผลิตข้าวดีมีคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภค

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ในการทำนาทางเราก็ได้คิดค้นหาวิธีต่างๆในการจัดารแปลงนาทั้งใช้น้ำหมัก เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ในการควบคุมกำจัดโรค ใช้ชีวะวิถีในการกำกัดศัตรูจำพวกหนูนา ปูนา เพื่อให้ข้าวของเราเป็นข้าวที่ปลอดภัยจริงๆและเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่เวลาเราส่งถึงลูกค้าลูกค้าจะได้มีความสุขกับการทานข้าวของเรา

ในการทำการเกษตรสิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเงลานั่นก็คือ ทำเอง กินเอง ขายเอง การทำนานของเราเสมือนประหนึงทำนากินเองดังนั้นเราจึงพิถีพิถันในการทำนาดูแลทุกอย่างให้ข้าวออกมามีคุณภาพทุกเมล็ด

ชินวุฒิกับนาข้าวไรซ์เบอร์รี่

ความสามารถอันโดดเด่น

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
หลังจากที่ได้คิดทำนาข้าวคุณภาพดีเราจึงคัดสรรพและคัดเลือกข้าวดีมีคุณภาพมีสารอาหารที่ครบถ้วน นั่นคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ และทำการปลูกแบบข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มตลาดลูกค้า มียอดสั่งเข้ามาตลอดจนสินค้าที่มีไม่เพียงพอต่อการขายทางเราจึงเพิ่มกำลังการผลิตและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

จากการขยายการตลาดเพิ่ม เราได้หาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้า เช่น ทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค และช่องทางต่างๆทำให้เราต้องพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์และโรงบรรจุภัณฑ์เพื่อที่สินค้าของเราจได้เก็บไว้ได้นานรูปแบบเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า ยิ่งกว่านั้นถ้าทางเราพัฒนาตัวโรงบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานทางเราเองก็สามารถที่จะขอรับรองมาตรฐานสินค้าได้อีกหลายตัว จะได้เป็นตัวการันต์ตีสินค้าของทางเราว่าดีมีมาตรฐาน

บรรจุภัณฑ์ข้าวเก๋ๆของทางชินวุฒิ

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลชนะเลิศยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
-ได้รับรองการผลิตพืช มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
-ผ่านดครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2556
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ของทางฟาร์มคุณชิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 13/1 หมู่.6 ตำบล.หินปัก อำเภอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110
Email : onemancando@gmail.com
เฟสบุ๊ค : Chin Chinnawut

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด