เกษตรกรต้นแบบ
"อิสรีย์ แปลงเกษตรอินทรีย์สู่วิถีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า..ที่ด่านช้าง"
คุณอิรสรีย์ ฮอลล์  จ. สุพรรณบุรี ปี 2557

คุณอิสรีย์ ฮอลล์

เริ่มจากการผลิตพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานต่างๆจึงทำให้พืชผักของฟาร์มมีความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมากแต่ด้วยทางฟาร์มเองนั้นยังขาดปัจจัยต่างๆในการผลิตททำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งปริมาณแรงงานในการทำการเกษตรก็หายาก อีกทั้งโรงเรือนแปรรูปและโรงเรือนบรรจุภัณฑ์ก็ขาดในการจะทำกิจกรรม ทางฟาร์มจึงได้ดำเนินการเพื่อขอสนับสนุนเพื่อกลับไปพัฒนาฟาร์มให้มีความทันสมัยและรองรับความต้องการของตลาดอีกทั้งรองรับระบบการจัดการที่ทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ของทางฟาร์มที่มีคุณค่าในตัวอยู่แล้วเพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จึงทำให้สินค้านั้นเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ แต่ทางฟาร์มเองก็อยากที่จะพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้มีระดับและมูลมากยิ่งขึ้นจึงคิดที่จะมีการแปรรูปสินค้าเกษตรออร์แกนิคของฟาร์มให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการค้าให้หลากหลาย เช่น โฆษณาทางpage ทางเฟสบุ๊ค และอื่นๆ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นก็มีขีดจำกัดบางประการเช่นโรงเรือนและโรงบรรจุภัณฑ์ซึ่งทางฟาร์มยังขาดอยู่บางส่วน บางส่วนก็ไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐานได้ต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อที่จะขอมาตรฐานการรับรองสินค้าเพื่อให้สินค้าดียิ่งๆขึ้นไปและเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค

คุฯอิสรีย์กับสินค้าของฟาร์ม

ความสามารถอันโดดเด่น

ปรับปรุงโรงเรือนโรงบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GMP
ด้วยตัวสินค้าที่มีคุณภาพและมีดีในตัวเองอยู่แล้วที่เป็นสินค้าออร์แกนิคจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายการันตีอย่างหนึ่งให้ตัวสินค้า แต่ด้วยในขั้นตอนการแปรรูปนั้น ตัวของโรงเรือนและโรงบรรจุภัณฑ์ก็ต้องได้รับรองมาตรฐานเช่นเดียวกันจะสามารถสร้างความสบายใจและเชื่อใจให้กับลูกค้าผู้บริโภคได้

โครงการผักอิ่มสุข
เป็นโครงการหนึ่งของฟาร์มที่มีการจัดส่งชุดผักออร์แกนิคและสินค้าที่แปรรูปให้กับสมาชิคผักอิ่มสุขสัปดาห์ละ1ครั้ง โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิครับส่วนลดทันที10%เมื่อไปพักที่ภูน้ำฟ้า Organic Farmstay และสามารถซื้อข้าวออร์แกนิคในราคาพิเศษ

ผักออร์แกนิคของฟาร์ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic of Thailand
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

กิจกรรม-สินค้า ของภูน้ำฟ้า

ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 315 หมู่.4 ตำบล.องค์พระ อำเภอ.ด่านช้าง จังหวัด.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180
Email : issareehall@outlook.com
เฟสบุ๊ค : ภูน้ำฟ้า-Organic-farmstay

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด