เกษตรกรต้นแบบ
"ปาริชาติ เจ้าแม่เห็ดแครงแปรรูปแห่งไชโยฟาร์ม"
คุณคุณปาริชาติ เทพเจริญ  จ. สุราษฎร์ธานี ปี 2557

คุณปาริชาติ เทพเจริญ

แต่เดิมคุณปาริชาติเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่ทำฟาร์มเห็ดและส่งเห็ดสดขายไปยังสถานที่ต่างๆแต่เนื่องด้วยสภาวะที่ไม่แน่นอนของราคาเห็ดสนทำให้ในบางครั้งที่เห็ดมีมากตลาดหาไม่ได้ของเหลือหรือในบางคราราคาก็ตกต่ำทำให้ขาดทุนเพราะเห็ดสดไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้ จึงจำเป็นต้องหาทางออกให้กับตัวเองให้ทางฟาร์มมีทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มช่องทางการขายที่มากขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จากปัญหาดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ำคุณปาริชาติได้ทำการเสาะหาและค้นหาวิธีการที่จะแปรรูปเห็ดเพื่อที่จะได้เพิ่มช่องทางการขายให้มากยิ่งขึ้น และตอบสนองกลุ่มของลูกค้าที่อยู่ทั้งใกล้และไกลจึงเริ่มทำการฝึกหัดแปรรูปเห็ดอย่างจริงจังหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้น

จากการคิดและตั้งใจจริงทางไชโยฟาร์มเห็ดจึงได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำพริกเห็ด เห็ดแครง น้ำเห็ด เห็ดหยอง คั่วกลิ้งเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด และอื่นๆ รวมทั้งยังเป้ดฟาร์มของตัวเองเป็นศุนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร เพื่อให้บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตเห็ดได้เข้ามาเรียนรู้

คุณปาริชาติ กับโรงเพาะเห็ด

ความสามารถอันโดดเด่น

คั่วกลิ้งเห็ดแครง
เห็ดแครงถือว่าเป็นเห็ดยอดนิยมของคนใต้ที่นิยมบริโภคกัอย่างแพร่หลาย คุณปาริชาติจึงนำเห็ดแครงมาผนวกกับกับอาหารยอดฮิตอีกอย่างของคนใต้นั่นก็คือ คั่วกลิ้ง จึงออกมาเป็นคั่วกลิ้งเห็ดแครง และได้รับความนินมอย่างมากทำให้มียอดสั่งสินค้าที่มากขึ้นเลื่อยๆจนบางครั้งไม่สามารถส่่งของให้ลูกค้าตามออรืเดอร์ได้

จากความนิยมดังกล่าวคุณปาริชาติจึงคิดต่อยอดให้เห็ดแปรรูปของตัวเองส่งได้ไกลสะดวกในการขนส่งจึงทำเห็ดแครงที่บรรจุในขวดแก้วสวยหรูดูน่ารับประทาน การขนส่งก็ง่ายสดวก ทำให้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆสามารถสะั่งซื้อได้สดวก และตัวสินค้าต่างของทางฟาร์มก้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ และดำเนินการขอมาตรฐานการรับรองต่างๆจากหน่วยงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ชั้นบ่มก้อนเห็ดภายในฟาร์ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-มาตรฐานสินค้า(OTop) ระดับ4 ดาว ประเภทอาหาร ปี 2556
-ได้รับรองมาตรฐาน GAP ของการผลิตเห็ด
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของไชโยฟาร์มเห็ด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 46/22 ถนน.จุลจอมเกล้า ตำบล.ท่าข้าม อำเภอ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
Email : Nina_angle19@yahoo.com
page : บ้านดิน กินเห็ด

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด